ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
ภาพที่ 1  Oenanthe javanica (Blume) DC.
ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 50349
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Oenanthe javanica (Blume) DC.
Family name

ชื่อวงศ์

APIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Shunsuke Tsugaru T-61716
Collected date

วันที่เก็บ

21 Jul 1988
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flowers while.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1020
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4479 Oenanthe javanica (Blume) DC. W. Nanakorn et al. 4479
2. 9597 Oenanthe javanica (Blume) DC. Serm s.n.
3. 11369 Oenanthe javanica (Blume) DC. P. Thongson s.n.
4. 15351 Oenanthe javanica (Blume) DC. S. Watthana, R. Panya, W. Pongamornkul 458
5. 15635 Oenanthe javanica (Blume) DC. P. Suksathan s.n.
6. 16419 Oenanthe javanica (Blume) DC. P. Suksathan s.n.
7. 16732 Oenanthe javanica (Blume) DC. S. Sasrirat 181
8. 24112 Oenanthe javanica (Blume) DC. K. Kertsawang 193
9. 26492 Oenanthe javanica (Blume) DC. K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-066342
10. 35075 Oenanthe javanica (Blume) DC. W. Pongamornkul 1879
11. 40241 Oenanthe javanica (Blume) DC. M. Norsaengsri 5430
12. 57547 Oenanthe javanica (Blume) DC. Wanisa Kantamanee 35
13. 57550 Oenanthe javanica (Blume) DC. Wanisa Kantamanee 35
14. 65859 Oenanthe javanica (Blume) DC. K. Srithi 185
15. 74033 Oenanthe javanica (Blume) DC. K. Khwan 155
16. 78370 Oenanthe javanica (Blume) DC. V. Nguanchoo 145
17. 80690 Oenanthe javanica (Blume) DC. W. Pongamornkul 4547
18. 90123 Oenanthe javanica (Blume) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-46
19. 90273 Oenanthe javanica (Blume) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-196
20. 91613 Oenanthe javanica (Blume) DC. Kenji Horie s.n.
21. 101036 Oenanthe javanica (Blume) DC. M. Furusawa et al. FOK-059095
22. 108949 Oenanthe javanica (Blume) DC. C.M.Wang W05444
23. 112255 Oenanthe javanica (Blume) DC. P. Panyadee 181
24. 113572 Oenanthe javanica (Blume) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-273
25. 113454 Oenanthe javanica (Blume) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-155
26. 114024 Oenanthe javanica (Blume) DC. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-274
27. 122707 Oenanthe javanica (Blume) DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-177
28. 131831 Oenanthe javanica (Blume) DC. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 20

ปิด

QR code