ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 5271
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong
Family name

ชื่อวงศ์

COMMELINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 5271
Collected date

วันที่เก็บ

19 Nov 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Robert B. Faden
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in semi-evergreen forest. Fruit bluish color.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 23209 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong P. Srisanga 2589
2. 38924 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong C. Maknoi 2594
3. 42471 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong Zhou Shi-shun 1989
4. 64741 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong M. Norsaengsri & N. Tathana 9391
5. 66829 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong M. Norsaengsri 10427
6. 77633 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong M. Norsaengsri 11557
7. 77652 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong M. Norsaengsri 11576
8. 82245 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong M. Norsaengsri 12249
9. 86050 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-054
10. 86471 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. Tanming 923
11. 88063 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3538
12. 88367 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 219
13. 88336 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 188
14. 88391 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 243
15. 89376 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. Pongamornkul 5476
16. 90838 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3447
17. 91077 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 1087
18. 91857 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 1225
19. 95164 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-203
20. 112750 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 2237
21. 117300 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 2567
22. 120587 Pollia siamensis (Craib) Faden ex D.Y. Hong N. Muangyen 2353

ปิด

QR code