ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 50496
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dioscorea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

DIOSCOREACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Li-Jianwu Cx00060
Collected date

วันที่เก็บ

3 Nov 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Vine.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Yunnan, China
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1580
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

166    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1397 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 1397
2. 4989 Dioscorea sp. S. Watthana & M. Norsaengsri J.160
3. 7334 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 7334
4. 8098 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 8098
5. 8312 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 8312
6. 9374 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 9374
7. 12082 Dioscorea sp. S. Sasrirat s.n.
8. 12086 Dioscorea sp. S. Sasrirat s.n.
9. 12087 Dioscorea sp. S. Sasrirat s.n.
10. 12094 Dioscorea sp. S. Sasrirat s.n.
11. 19790 Dioscorea sp. W. La-ongsri 152
12. 23911 Dioscorea sp. C. Glamwaewwong 553
13. 25798 Dioscorea sp. C. Maknoi 334
14. 27915 Dioscorea sp. K. Wangwasit 050616-12
15. 28405 Dioscorea sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-24
16. 28867 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 28867
17. 28869 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 28869
18. 28899 Dioscorea sp. W. Nanakorn et al. 28899
19. 29818 Dioscorea sp. C. Maknoi 1410
20. 29819 Dioscorea sp. C. Maknoi 1411
21. 29849 Dioscorea sp. C. Maknoi 1441
22. 30300 Dioscorea sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1255
23. 34813 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 3222
24. 36210 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3912
25. 36211 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3913
26. 39128 Dioscorea sp. Jatupol K. 08-477
27. 40681 Dioscorea sp. S. Watthana & P. Srisanga 3081
28. 42896 Dioscorea sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3471
29. 43380 Dioscorea sp. D. Khrueasan MS848
30. 43382 Dioscorea sp. D. Khrueasan MS573
31. 43384 Dioscorea sp. D. Khrueasan MS461
32. 45041 Dioscorea sp. M. Tanaros 443
33. 45763 Dioscorea sp. D. Khrueasan MS435
34. 45778 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 5889
35. 46225 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 3222
36. 46226 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 3223
37. 46841 Dioscorea sp. M. Tanaros 313
38. 46942 Dioscorea sp. M. Tanaros 416
39. 50930 Dioscorea sp. S. Watthana 3663
40. 51024 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 2630
41. 52763 Dioscorea sp. C. Maknoi 2932
42. 52898 Dioscorea sp. Yin-Jiantao 1375
43. 53064 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7637
44. 53555 Dioscorea sp. Yin-Jiantao 1249
45. 54170 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8565
46. 54223 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8243
47. 56773 Dioscorea sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1963
48. 57636 Dioscorea sp. C. Maknoi 4053
49. 58400 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9435
50. 59537 Dioscorea sp. Romklao Botanical Garden 0143/2553
51. 63576 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6650
52. 63917 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9935
53. 65636 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 10126
54. 66117 Dioscorea sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10361
55. 67318 Dioscorea sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8141
56. 67939 Dioscorea sp. C. Lakoet 0320
57. 68115 Dioscorea sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 591
58. 68138 Dioscorea sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 615
59. 70844 Dioscorea sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 055
60. 71543 Dioscorea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1080
61. 71337 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 3777
62. 78400 Dioscorea sp. J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 024645
63. 80609 Dioscorea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3111
64. 82962 Dioscorea sp. M. Norsaengsri 12346
65. 84515 Dioscorea sp. K. Kertsawang 3368
66. 84718 Dioscorea sp. K. Kertsawang 3499
67. 85345 Dioscorea sp. C. Maknoi 7993
68. 85433 Dioscorea sp. C. Maknoi 8081
69. 85624 Dioscorea sp. C. Maknoi 8323
70. 88173 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5179
71. 88179 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5185
72. 88212 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5218
73. 88279 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5285
74. 88290 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 5296
75. 88762 Dioscorea sp. C. Maknoi 8364
76. 88896 Dioscorea sp. C. Maknoi 8497
77. 90806 Dioscorea sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3414
78. 91121 Dioscorea sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3488
79. 92759 Dioscorea sp. N. Muangyen 1329
80. 91832 Dioscorea sp. N. Muangyen 1200
81. 93316 Dioscorea sp. N. Turreira Garcia 597
82. 93614 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5797
83. 95247 Dioscorea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-286
84. 95940 Dioscorea sp. P. Phaosrichai 338
85. 96817 Dioscorea sp. C. Glamwaewwong 333/60
86. 97000 Dioscorea sp. C. Maknoi 4820
87. 98292 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-172
88. 98312 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-192
89. 98471 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-351
90. 101683 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 6224
91. 102122 Dioscorea sp. K. Kertsawang 4386
92. 104182 Dioscorea sp. S. Kamonnate 756
93. 104315 Dioscorea sp. S. Kamonnate 881
94. 104591 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 6368
95. 104736 Dioscorea sp. C. Maknoi 5611
96. 105029 Dioscorea sp. C. Maknoi 6218
97. 105647 Dioscorea sp. C. Maknoi 7075
98. 105802 Dioscorea sp. Pimsiri PN085
99. 105855 Dioscorea sp. Pimsiri PN072
100. 106153 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 627
101. 106451 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 906
102. 106339 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 794
103. 108540 Dioscorea sp. T. Choopan et al. 2017-189
104. 109781 Dioscorea sp. TLBG 060
105. 109782 Dioscorea sp. TLBG 062
106. 109901 Dioscorea sp. TLBG 476
107. 110134 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1007
108. 110758 Dioscorea sp. N. Muangyen 1969
109. 111143 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-091
110. 111362 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-310
111. 111408 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-356
112. 111466 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-414
113. 111570 Dioscorea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-093
114. 112312 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1089
115. 112402 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1179
116. 112485 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1262
117. 112534 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1311
118. 112962 Dioscorea sp. K. Kertsawang 3800
119. 113087 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6692
120. 115184 Dioscorea sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 719
121. 115446 Dioscorea sp. C. Maknoi 5364
122. 115478 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1370
123. 116011 Dioscorea sp. K. Wangwasit 180911-32
124. 116165 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6817
125. 116297 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6949
126. 116316 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6968
127. 116319 Dioscorea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6971
128. 117546 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1638
129. 118244 Dioscorea sp. K. Inthamma 132
130. 118336 Dioscorea sp. K. Inthamma 224
131. 118847 Dioscorea sp. K. Inthamma 425
132. 119107 Dioscorea sp. N. Boonruang 0217
133. 120507 Dioscorea sp. W. Tanming SP13
134. 120795 Dioscorea sp. N. Muangyen 2777
135. 120812 Dioscorea sp. N. Muangyen 2794
136. 121624 Dioscorea sp. N. Boonruang & W. La-ongsri 0527
137. 121728 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1789
138. 121744 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1804
139. 121756 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1816
140. 121758 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1818
141. 121842 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1177
142. 122746 Dioscorea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-216
143. 122796 Dioscorea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-266
144. 122835 Dioscorea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-305
145. 122912 Dioscorea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-382
146. 122987 Dioscorea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-458
147. 123178 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-172
148. 123181 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-175
149. 123182 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-176
150. 123411 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-405
151. 123869 Dioscorea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-406
152. 125277 Dioscorea sp. W. Pongamornkul 7020
153. 124828 Dioscorea sp. N. Muangyen 3405
154. 125743 Dioscorea sp. K. Punchay 677
155. 127477 Dioscorea sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5985
156. 126821 Dioscorea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4062
157. 127286 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1921
158. 127587 Dioscorea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2554
159. 127890 Dioscorea sp. K. Inthamma 629
160. 127894 Dioscorea sp. K. Inthamma 633
161. 127895 Dioscorea sp. K. Inthamma 634
162. 127896 Dioscorea sp. K. Inthamma 635
163. 127897 Dioscorea sp. K. Inthamma 636
164. 127946 Dioscorea sp. K. Inthamma 769
165. 128433 Dioscorea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2234
166. 129328 Dioscorea sp. Akharasit Bunsongthae 185

ปิด

QR code