ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 50420
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllodium longipes (Craib) Schindl.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Tsugaru T 60057
Collected date

วันที่เก็บ

21 Jul 1988
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2 m high. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 86 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Nanakorn et al. 86
2. 3965 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Nanakorn et al. 3965
3. 6824 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Nanakorn et al. 6824
4. 7665 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Nanakorn et al. 7665
5. 29332 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Glamwaewwong 1278
6. 33241 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Jatupol K. 07 22
7. 35815 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi 1747
8. 47246 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Chusie KY 493
9. 49829 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. M. Norsaengsri 6349
10. 49899 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. M. Norsaengsri 6419
11. 51178 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Pongamornkul 2784
12. 51185 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Pongamornkul 2791
13. 54015 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Sawai 898
14. 54072 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Y. Hanmontri 11
15. 62444 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Romklao Botanical Garden 2554 384
16. 63839 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. P. Thongson 24
17. 65270 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. K. Srithi 708
18. 78876 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. N. Muangyen 120
19. 86817 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Glamwaewwong 58 111
20. 87394 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 236
21. 87308 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 150
22. 87475 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 317
23. 87587 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 427
24. 96308 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Prince of Songkla University 24
25. 96503 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Glamwaewwong 60 19
26. 110424 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5542
27. 112267 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Buasoy Mala 2
28. 112271 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Buasoy Mala 6
29. 114899 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. T. Choopan et al. 2017 116
30. 116404 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 28
31. 122230 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9409
32. 122254 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9384
33. 122334 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9359
34. 122816 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 286
35. 123511 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 49
36. 123661 Phyllodium longipes (Craib) Schindl. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 198

ปิด

QR code