ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 50604
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Goniothalamus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ANNONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Wessumritt & W. Boonchai 62
Collected date

วันที่เก็บ

22 Mar 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

T. Chaowasku
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flower green. In dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chanthaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

73    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7495 Goniothalamus sp. W. Nanakorn et al. 7495
2. 7843 Goniothalamus sp. W. Nanakorn et al. 7843
3. 9444 Goniothalamus sp. W. Nanakorn et al. 9444
4. 11825 Goniothalamus sp. S. Sasrirat 30
5. 17081 Goniothalamus sp. P. Suksathan 2410
6. 16359 Goniothalamus sp. S. Watthana 723
7. 20293 Goniothalamus sp. M. Norsaengsri 1352
8. 20985 Goniothalamus sp. M. Norsaengsri 1558
9. 21003 Goniothalamus sp. M. Norsaengsri 1576
10. 22602 Goniothalamus sp. S. Watthana 1708
11. 24097 Goniothalamus sp. C. Glamwaewwong 676
12. 27182 Goniothalamus sp. P. Suksathan 3835
13. 27242 Goniothalamus sp. K. Wangwasit 051222-22
14. 27844 Goniothalamus sp. C. Glamwaewwong 1238
15. 27849 Goniothalamus sp. C. Glamwaewwong 1247
16. 27869 Goniothalamus sp. K. Wangwasit 050615-11
17. 29672 Goniothalamus sp. C. Glamwaewwong 1406
18. 33829 Goniothalamus sp. P. Chalermglin 6-3-47
19. 41455 Goniothalamus sp. M. Norsaengsri 5660
20. 45586 Goniothalamus sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon (tree climber) 3710
21. 47124 Goniothalamus sp. Chusie KY338
22. 49405 Goniothalamus sp. S. Gardner, P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1153
23. 49406 Goniothalamus sp. S. Gardner ST2888
24. 49407 Goniothalamus sp. S. Gardner ST2692
25. 55784 Goniothalamus sp. M. Norsaengsri 5497
26. 55174 Goniothalamus sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
27. 55268 Goniothalamus sp. P. Chantaranothai et al. 1800
28. 55271 Goniothalamus sp. P. Chantaranothai et al. 569
29. 55273 Goniothalamus sp. P. Chantaranothai et al. 266
30. 55288 Goniothalamus sp. P. Chantaranothai et al. 574
31. 56260 Goniothalamus sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051323
32. 57395 Goniothalamus sp. C. Leeratiwong CHA-2000-018
33. 58962 Goniothalamus sp. Li-Jianwu 476
34. 62131 Goniothalamus sp. D. Khrueasan MS-161
35. 62486 Goniothalamus sp. Romklao Botanical Garden 0426/2555
36. 62537 Goniothalamus sp. Romklao Botanical Garden 0477/2555
37. 63535 Goniothalamus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6587
38. 66248 Goniothalamus sp. W. Pongamornkul 3286
39. 70105 Goniothalamus sp. W. Pongamornkul 3725
40. 73687 Goniothalamus sp. W. Pongamornkul 04097
41. 79031 Goniothalamus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-227
42. 79132 Goniothalamus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-327
43. 79350 Goniothalamus sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 26
44. 85465 Goniothalamus sp. C. Maknoi 8164
45. 85365 Goniothalamus sp. C. Maknoi 8013
46. 85548 Goniothalamus sp. C. Maknoi 8247
47. 86812 Goniothalamus sp. C. Glamwaewwong 106/58
48. 87505 Goniothalamus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-347
49. 88856 Goniothalamus sp. C. Maknoi 8457
50. 88936 Goniothalamus sp. C. Maknoi 8537
51. 96461 Goniothalamus sp. Mahasarakham University 144
52. 96845 Goniothalamus sp. C. Glamwaewwong 361/60
53. 96850 Goniothalamus sp. C. Glamwaewwong 366/60
54. 96770 Goniothalamus sp. C. Glamwaewwong 286/60
55. 101708 Goniothalamus sp. W. Pongamornkul 6249
56. 103858 Goniothalamus sp. Romklao Botanical Garden 158/50
57. 103859 Goniothalamus sp. Romklao Botanical Garden 157/50
58. 114422 Goniothalamus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4765
59. 118894 Goniothalamus sp. K. Inthamma 472
60. 126730 Goniothalamus sp. Pattararat Wongman 044
61. 130918 Goniothalamus sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1191
62. 132825 Goniothalamus sp. W. Pongamornkul 7593
63. 133335 Goniothalamus sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1124
64. 137410 Goniothalamus sp. K. Kertsawang 2664
65. 137764 Goniothalamus sp. K. Inthamma 1348
66. 137846 Goniothalamus sp. K. Inthamma 1430
67. 138223 Goniothalamus sp. K. Inthamma 1499
68. 138352 Goniothalamus sp. K. Inthamma 1628
69. 138533 Goniothalamus sp. K. Inthamma 1794.1
70. 138563 Goniothalamus sp. K. Inthamma 1824
71. 138693 Goniothalamus sp. Natdanai Pan-in 568
72. 139130 Goniothalamus sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 442
73. 139337 Goniothalamus sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1910

ปิด

QR code