ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 50643
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diospyros sp.
Family name

ชื่อวงศ์

EBENACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Wessumritt & W. Boonchai 109
Collected date

วันที่เก็บ

5 May 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree. Sepal brown. Fruit brown. In dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chanthaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

168    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3407 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 3407
2. 3921 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 3921
3. 6119 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 6119
4. 8042 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 8042
5. 8276 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 8276
6. 13893 Diospyros sp. P. Srisanga 596
7. 13925 Diospyros sp. P. Suksathan 1521
8. 17145 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 17145
9. 19109 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 19109
10. 20297 Diospyros sp. M. Norsaengsri 1356
11. 20204 Diospyros sp. M. Norsaengsri 1263
12. 22590 Diospyros sp. S. Watthana and P. Thongson 1696
13. 23046 Diospyros sp. S. Watthana 1753
14. 24031 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 633
15. 27250 Diospyros sp. K. Wangwasit 051222-34
16. 27846 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 1242
17. 27870 Diospyros sp. K. Wangwasit 050615-12
18. 29026 Diospyros sp. S. Suddee et al. 2591
19. 28977 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 28977
20. 29058 Diospyros sp. S. Suddee et al. 2634
21. 29334 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 1280
22. 29931 Diospyros sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-9
23. 33163 Diospyros sp. Warintorn K. 08-147
24. 34435 Diospyros sp. Warintorn K. 08-265
25. 34423 Diospyros sp. Warintorn K. 08-253
26. 36212 Diospyros sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3089
27. 36213 Diospyros sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3675
28. 38419 Diospyros sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2191
29. 37909 Diospyros sp. M. Norsaengsri 3945
30. 38148 Diospyros sp. S. Sawangsawat 81
31. 38196 Diospyros sp. P. Wessumritt 122
32. 39017 Diospyros sp. W. Pongamornkul 2362
33. 39960 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5067
34. 39973 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5078.1
35. 39762 Diospyros sp. M. Norsaengsri 4869
36. 39835 Diospyros sp. M. Norsaengsri 4942
37. 40096 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5202
38. 40116 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5222
39. 40131 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5237
40. 41460 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5665
41. 45142 Diospyros sp. M. Tanaros 545
42. 45275 Diospyros sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3695
43. 45286 Diospyros sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3577
44. 45289 Diospyros sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3593
45. 45296 Diospyros sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3490
46. 45595 Diospyros sp. K. Chayamarit, T. Wongprasert, R. Pooma V. Chaemchumroon, K. Phattarahirankanok, M. Newman 2783
47. 46616 Diospyros sp. M. Norsaengsri 3587
48. 46799 Diospyros sp. M. Tanaros 200
49. 46808 Diospyros sp. M. Tanaros 209
50. 46823 Diospyros sp. M. Tanaros 224
51. 46859 Diospyros sp. M. Tanaros 331
52. 47383 Diospyros sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 48
53. 47779 Diospyros sp. S. Sawangsawat 129
54. 48254 Diospyros sp. M. Norsaengsri 6496
55. 48288 Diospyros sp. M. Norsaengsri 6532
56. 48733 Diospyros sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51764
57. 49858 Diospyros sp. M. Norsaengsri 6378
58. 50685 Diospyros sp. L. Kamkom 7016
59. 50973 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5461
60. 53228 Diospyros sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7696
61. 53236 Diospyros sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7705
62. 53327 Diospyros sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7994
63. 54042 Diospyros sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8220
64. 54399 Diospyros sp. T. Yingkhachorn 80
65. 54408 Diospyros sp. T. Yingkhachorn 92
66. 54937 Diospyros sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1850
67. 55395 Diospyros sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8352
68. 55430 Diospyros sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8418
69. 56216 Diospyros sp. M. Norsaengsri 795
70. 56874 Diospyros sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9184
71. 57055 Diospyros sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9334
72. 57084 Diospyros sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9363
73. 57128 Diospyros sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 243
74. 58048 Diospyros sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9150
75. 58309 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5324
76. 59016 Diospyros sp. Li-Jianwu 316
77. 59442 Diospyros sp. Romklao Botanical Garden 0048/2553
78. 59875 Diospyros sp. Romklao Botanical Garden 0266/2554
79. 61550 Diospyros sp. Ling Shein Man 087063
80. 62671 Diospyros sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 173
81. 62922 Diospyros sp. C. Lakoet 259
82. 62349 Diospyros sp. Romklao Botanical Garden 0636/2555
83. 62508 Diospyros sp. Romklao Botanical Garden 0448/2555
84. 62561 Diospyros sp. Romklao Botanical Garden 0501/2555
85. 62685 Diospyros sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 153
86. 63454 Diospyros sp. M. Norsaengsri 6710
87. 64109 Diospyros sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2511
88. 66566 Diospyros sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3387
89. 66754 Diospyros sp. C. Maknoi 4248
90. 66986 Diospyros sp. W. Pongamornkul 3568
91. 67293 Diospyros sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8115
92. 67527 Diospyros sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 793
93. 68208 Diospyros sp. C. Maknoi 4313
94. 68239 Diospyros sp. C. Maknoi 4344
95. 68563 Diospyros sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2927
96. 72739 Diospyros sp. C. Maknoi 4974
97. 73088 Diospyros sp. M. Norsaengsri 11256
98. 73713 Diospyros sp. W. Pongamornkul 04123
99. 73807 Diospyros sp. P. Phaosrichai 48
100. 73811 Diospyros sp. P. Phaosrichai 52
101. 74780 Diospyros sp. W. Pongamornkul 04254
102. 75479 Diospyros sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095323
103. 75727 Diospyros sp. W. Pongamornkul 4312
104. 76143 Diospyros sp. C. Maknoi 6689
105. 76270 Diospyros sp. C. Maknoi 7120
106. 76697 Diospyros sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11133
107. 77795 Diospyros sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-10
108. 79001 Diospyros sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-197
109. 79167 Diospyros sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-362
110. 80757 Diospyros sp. K. Phoutthavong et al. 554
111. 80846 Diospyros sp. K. Phoutthavong et al. 618
112. 82715 Diospyros sp. C. Maknoi 7616
113. 82795 Diospyros sp. C. Maknoi 7696
114. 82803 Diospyros sp. C. Maknoi 7704
115. 83026 Diospyros sp. M. Norsaengsri 12410
116. 83050 Diospyros sp. M. Norsaengsri 12434
117. 83054 Diospyros sp. M. Norsaengsri 12438
118. 83170 Diospyros sp. W. Pongamornkul 4706
119. 84042 Diospyros sp. W. Pongamornkul 4828
120. 84255 Diospyros sp. S. Watthana & P. Srisanga 3089
121. 84987 Diospyros sp. S. Watthana 3831
122. 85142 Diospyros sp. P. Phaosrichai 251
123. 85197 Diospyros sp. C. Maknoi 7845
124. 85257 Diospyros sp. C. Maknoi 7905
125. 85352 Diospyros sp. C. Maknoi 8000
126. 85410 Diospyros sp. C. Maknoi 8058
127. 85645 Diospyros sp. C. Maknoi 8344
128. 86075 Diospyros sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-079
129. 86206 Diospyros sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-210
130. 86269 Diospyros sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-273
131. 86742 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 037/58
132. 88039 Diospyros sp. C. Maknoi 7725
133. 88939 Diospyros sp. C. Maknoi 8540
134. 89840 Diospyros sp. N. Muangyen 813
135. 91109 Diospyros sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3476
136. 91244 Diospyros sp. S. Sawangsawat 429
137. 95874 Diospyros sp. N. Muangyen 1830
138. 96539 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 055/60
139. 96729 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 245/60
140. 97114 Diospyros sp. P. Phaosrichai 498
141. 101672 Diospyros sp. W. Pongamornkul 6213
142. 104795 Diospyros sp. C. Maknoi 5671
143. 105558 Diospyros sp. C. Maknoi 6901
144. 105592 Diospyros sp. C. Maknoi 7020
145. 105725 Diospyros sp. C. Maknoi 6918
146. 109792 Diospyros sp. TLBG 113
147. 110775 Diospyros sp. N. Muangyen 1988
148. 112300 Diospyros sp. Buasroi Mala 35
149. 112842 Diospyros sp. N. Muangyen 2329
150. 114339 Diospyros sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4682
151. 115080 Diospyros sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 615
152. 115864 Diospyros sp. K. Wangwasit 180426-28
153. 115950 Diospyros sp. K. Wangwasit 180718-38
154. 115986 Diospyros sp. K. Wangwasit 180911-6
155. 115748 Diospyros sp. K. Wangwasit 180321-45
156. 116028 Diospyros sp. K. Wangwasit 180912-17
157. 116532 Diospyros sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-156
158. 116808 Diospyros sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-431
159. 118505 Diospyros sp. K. Kertsawang 3811
160. 117975 Diospyros sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-345
161. 117998 Diospyros sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-368
162. 118752 Diospyros sp. N. Boonruang 0102
163. 118907 Diospyros sp. K. Inthamma 485
164. 119119 Diospyros sp. N. Boonruang 0229
165. 121018 Diospyros sp. N. Muangyen 3000
166. 121172 Diospyros sp. N. Muangyen 3154
167. 121211 Diospyros sp. N. Boonruang 0272
168. 121352 Diospyros sp. N. Boonruang 0412

ปิด

QR code