ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 5307
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Desmodium heterocarpon (L.) DC.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 5307
Collected date

วันที่เก็บ

19 May 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

W. Saisorn
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

76    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2026 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Nanakorn et al. 2026
2. 2382 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Nanakorn et al. 2382
3. 4213 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Nanakorn et al. 4213
4. 4521 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Nanakorn et al. 4521
5. 9686 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Nanakorn et al. 9686
6. 12204 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. La-ongsri 37
7. 12293 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Pongamornkul 348
8. 18940 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Nanakorn et al. 18940
9. 21325 Desmodium heterocarpon (L.) DC. P. Srisanga 2176
10. 26089 Desmodium heterocarpon (L.) DC. T. Morino et al. FOK-060388
11. 30028 Desmodium heterocarpon (L.) DC. S. Chongko 589
12. 31325 Desmodium heterocarpon (L.) DC. K. Kertsawang 789
13. 32623 Desmodium heterocarpon (L.) DC. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-069131
14. 33313 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Jatupol K. 07-094
15. 33921 Desmodium heterocarpon (L.) DC. J.F. Maxwell 07-692
16. 35346 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8155
17. 41327 Desmodium heterocarpon (L.) DC. V.D. Buchkin, N.A. Bokal, A.V. Bykov, V.A. Khrisanova 3807
18. 45790 Desmodium heterocarpon (L.) DC. MN & S. Intamusik 6087
19. 50308 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52225
20. 51139 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Pongamornkul 2745
21. 51158 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Pongamornkul 2764
22. 59122 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Yin-Jiantao 1846
23. 59143 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1937
24. 59487 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Romklao Botanical Garden 0093/2553
25. 60752 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Law Shein 088286
26. 60947 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Ling Shein Man 087700
27. 62801 Desmodium heterocarpon (L.) DC. M. Norsaengsri 10013
28. 63112 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Li-Jianwu 999
29. 66376 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Pongamornkul & Pongsri 3161
30. 68382 Desmodium heterocarpon (L.) DC. C. Maknoi 4485
31. 71000 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Trias-Blasi & Mr. Phitak 228
32. 72909 Desmodium heterocarpon (L.) DC. M. Norsaengsri 10690
33. 73425 Desmodium heterocarpon (L.) DC. C. Lakoet 0583
34. 77035 Desmodium heterocarpon (L.) DC. V. Nguanchoo 494
35. 77408 Desmodium heterocarpon (L.) DC. K. Akai FOK-610809
36. 77762 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Tanming 728
37. 77768 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Tanming 734
38. 80242 Desmodium heterocarpon (L.) DC. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-58
39. 80282 Desmodium heterocarpon (L.) DC. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-98
40. 87443 Desmodium heterocarpon (L.) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-285
41. 87579 Desmodium heterocarpon (L.) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-419
42. 87605 Desmodium heterocarpon (L.) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-445
43. 88178 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Pongamornkul 5184
44. 88411 Desmodium heterocarpon (L.) DC. N. Muangyen 263
45. 93506 Desmodium heterocarpon (L.) DC. T. Pingyot 29
46. 94292 Desmodium heterocarpon (L.) DC. N. Muangyen 1420
47. 94093 Desmodium heterocarpon (L.) DC. J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021053
48. 94298 Desmodium heterocarpon (L.) DC. N. Muangyen 1426
49. 104262 Desmodium heterocarpon (L.) DC. S. Kamonnate 826
50. 104134 Desmodium heterocarpon (L.) DC. S. Kamonnate 799
51. 110052 Desmodium heterocarpon (L.) DC. P. Panyadee 136
52. 114244 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-060
53. 120755 Desmodium heterocarpon (L.) DC. N. Muangyen 2737
54. 121416 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1036
55. 121471 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1091
56. 123174 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-168
57. 121980 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1315
58. 122244 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9394
59. 122332 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9357
60. 122340 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9365
61. 122343 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9368
62. 122502 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9565
63. 122632 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-103
64. 122812 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-282
65. 123141 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-135
66. 123201 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-195
67. 123228 Desmodium heterocarpon (L.) DC. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-222
68. 125889 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Henrik Balslev (AAU) with Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya & Tanatkrit Trongdechakraiwut 9712
69. 125895 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Henrik Balslev (AAU) with Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya & Tanatkrit Trongdechakraiwut 9719
70. 134923 Desmodium heterocarpon (L.) DC. T. Choopan et al. 2020-463
71. 134739 Desmodium heterocarpon (L.) DC. T. Choopan et al. 2020-178
72. 135251 Desmodium heterocarpon (L.) DC. C. Leeratiwong 17-939
73. 135252 Desmodium heterocarpon (L.) DC. C. Leeratiwong, S. Jornead 17-946
74. 135263 Desmodium heterocarpon (L.) DC. C. Leeratiwong 18-1271
75. 135265 Desmodium heterocarpon (L.) DC. C. Leeratiwong 18-1379
76. 136871 Desmodium heterocarpon (L.) DC. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103690

ปิด

QR code