ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 50629
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clausena excavata Burm.f.
Family name

ชื่อวงศ์

Rutaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Wessumritt, W. Boonchai 89
Collected date

วันที่เก็บ

4 May 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree. Leaf dark green; with piliferous. Fruit pole green; mature fruit pinkish-red. In dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chanthaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1124 Clausena excavata Burm.f. W. Nanakorn et al. 1124
2. 6071 Clausena excavata Burm.f. W. Nanakorn et al. 6071
3. 6450 Clausena excavata Burm.f. W. Nanakorn et al. 6450
4. 6578 Clausena excavata Burm.f. W. Nanakorn et al. 6578
5. 14343 Clausena excavata Burm.f. W. Pongamornkul, S. Watthana, P. Kumphet 429
6. 15338 Clausena excavata Burm.f. W. Pongamornkul, S. Watthana, R. Panya 445
7. 17066 Clausena excavata Burm.f. P. Suksathan 2395
8. 20314 Clausena excavata Burm.f. M. Norsaengsri 1373
9. 24105 Clausena excavata Burm.f. C. Glamwaewwong 684
10. 24624 Clausena excavata Burm.f. C. Glamwaewwong 812
11. 27483 Clausena excavata Burm.f. P. Kumphet s.n.
12. 31931 Clausena excavata Burm.f. C. Maknoi 1375
13. 34834 Clausena excavata Burm.f. J.F. Maxwell 08 58
14. 35897 Clausena excavata Burm.f. Jatupol K. 08 238
15. 37427 Clausena excavata Burm.f. J.F. Maxwell 06 235
16. 39929 Clausena excavata Burm.f. M. Norsaengsri 5036
17. 40476 Clausena excavata Burm.f. S. Thampitak 4
18. 45331 Clausena excavata Burm.f. Vitsanu Manerat 5
19. 46542 Clausena excavata Burm.f. M. Norsaengsri 3513
20. 46802 Clausena excavata Burm.f. M. Tanaros 203
21. 47277 Clausena excavata Burm.f. Chusie KY 18
22. 56661 Clausena excavata Burm.f. Puangpen et al. N 396
23. 65916 Clausena excavata Burm.f. K. Srithi 569
24. 65917 Clausena excavata Burm.f. K. Srithi 440
25. 66569 Clausena excavata Burm.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2829
26. 69490 Clausena excavata Burm.f. Zhou-Shishun 6978
27. 70125 Clausena excavata Burm.f. N. Muangyen 12
28. 74258 Clausena excavata Burm.f. Zhou-Shishun 7403
29. 74299 Clausena excavata Burm.f. Zhou-Shishun 7374
30. 74918 Clausena excavata Burm.f. C. Maknoi 6564
31. 78942 Clausena excavata Burm.f. J.F. Maxwell 14 11
32. 81787 Clausena excavata Burm.f. M. Norsaengsri 11821
33. 81991 Clausena excavata Burm.f. M. Norsaengsri 12024
34. 82001 Clausena excavata Burm.f. M. Norsaengsri 12034
35. 82934 Clausena excavata Burm.f. M. Norsaengsri 12318
36. 82223 Clausena excavata Burm.f. P. Phaosrichai 156
37. 85232 Clausena excavata Burm.f. C. Maknoi 7880
38. 88006 Clausena excavata Burm.f. Ubonwan Upho UBON 787
39. 92871 Clausena excavata Burm.f. D. Argyriou 96
40. 93017 Clausena excavata Burm.f. N. Turreira-Garcia 241
41. 93582 Clausena excavata Burm.f. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5765
42. 93679 Clausena excavata Burm.f. Rukarcha 90
43. 94654 Clausena excavata Burm.f. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4023
44. 94964 Clausena excavata Burm.f. D. Argyriou 484
45. 94820 Clausena excavata Burm.f. Chusie, K. Srithi PK 3
46. 95027 Clausena excavata Burm.f. Chusie, Khwanruethai Kamfachuea PNK 103
47. 98592 Clausena excavata Burm.f. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 69
48. 101272 Clausena excavata Burm.f. N. Muangyen AKN 19
49. 102399 Clausena excavata Burm.f. V. Nguanchoo 636
50. 102581 Clausena excavata Burm.f. V. Nguanchoo 839
51. 103550 Clausena excavata Burm.f. Kasan, Sarayut 11
52. 104238 Clausena excavata Burm.f. S. Kamonnate 802
53. 104331 Clausena excavata Burm.f. NULL
54. 105736 Clausena excavata Burm.f. C. Maknoi 6929
55. 105737 Clausena excavata Burm.f. C. Maknoi 6930
56. 105762 Clausena excavata Burm.f. Pimsiri PN 12
57. 105830 Clausena excavata Burm.f. Chusie Trisonthi, Kamonnate Srithi TVK 78
58. 105896 Clausena excavata Burm.f. Kantika Jongtan 1
59. 115104 Clausena excavata Burm.f. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 639
60. 115206 Clausena excavata Burm.f. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 741
61. 115346 Clausena excavata Burm.f. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 881
62. 117781 Clausena excavata Burm.f. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 151
63. 117788 Clausena excavata Burm.f. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 158
64. 122539 Clausena excavata Burm.f. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1499
65. 125415 Clausena excavata Burm.f. W. Pongamornkul 7158
66. 125479 Clausena excavata Burm.f. S. Rakarcha, W. Thammarong, W. Khattiyot 605
67. 129201 Clausena excavata Burm.f. Akharasit Bunsongthae 9
68. 132000 Clausena excavata Burm.f. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 189
69. 133821 Clausena excavata Burm.f. Rapeeporn Kantasrila MSD 21
70. 134755 Clausena excavata Burm.f. T. Choopan et al. 2020 205
71. 134989 Clausena excavata Burm.f. T. Choopan et al. 2020 535
72. 139114 Clausena excavata Burm.f. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 425
73. 139149 Clausena excavata Burm.f. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 464
74. 139562 Clausena excavata Burm.f. T. Choopan et al. 2021 66

ปิด

QR code