ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 50806
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Boesenbergia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 3535
Collected date

วันที่เก็บ

2 Sep 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in bamboo forest. Flowers white with reddish marking.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

72    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12022 Boesenbergia sp. W. Pongamornkul 309
2. 15498 Boesenbergia sp. S. Watthana 667
3. 19452 Boesenbergia sp. P. Suksathan 2700
4. 19404 Boesenbergia sp. P. Suksathan 2652
5. 19422 Boesenbergia sp. P. Suksathan 2670
6. 20121 Boesenbergia sp. C. Maknoiส T27
7. 20132 Boesenbergia sp. C. Maknoi T38
8. 20139 Boesenbergia sp. C. Maknoi T45
9. 20145 Boesenbergia sp. C. Maknoi T51
10. 20168 Boesenbergia sp. C. Maknoi T74
11. 21240 Boesenbergia sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2114
12. 27774 Boesenbergia sp. C. Maknoi 452
13. 27779 Boesenbergia sp. C. Maknoi 523
14. 28052 Boesenbergia sp. S. Watthana & S. Pumicong 2039
15. 31327 Boesenbergia sp. K. Kertsawang 791
16. 31726 Boesenbergia sp. C. Maknoi 1684
17. 33039 Boesenbergia sp. Warintorn K. 07-023
18. 35080 Boesenbergia sp. W. Pongamornkul 1884
19. 36849 Boesenbergia sp. P. Suksathan 4592
20. 38047 Boesenbergia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3893
21. 38770 Boesenbergia sp. C. Maknoi 2441
22. 50758 Boesenbergia sp. S. Watthana 3485
23. 53368 Boesenbergia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8038
24. 54499 Boesenbergia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7009
25. 63886 Boesenbergia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9904
26. 68013 Boesenbergia sp. C. Lakoet 0394
27. 68221 Boesenbergia sp. C. Maknoi 4326
28. 68223 Boesenbergia sp. C. Maknoi 4328
29. 70040 Boesenbergia sp. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2583
30. 71282 Boesenbergia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 991
31. 71935 Boesenbergia sp. J. Towaranonte s.n.
32. 73818 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 60
33. 73819 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 61
34. 73915 Boesenbergia sp. M. Norsaengsri 11445
35. 80855 Boesenbergia sp. K. Phoutthavong et al. 454
36. 84340 Boesenbergia sp. W. Khattiyot 431
37. 85138 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 247
38. 85163 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 272
39. 85164 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 273
40. 85314 Boesenbergia sp. C. Maknoi 7962
41. 85622 Boesenbergia sp. C. Maknoi 8321
42. 85997 Boesenbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-001
43. 86314 Boesenbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-318
44. 86662 Boesenbergia sp. W. Tanming 885
45. 87073 Boesenbergia sp. C. Glamwaewwong 366/58
46. 87410 Boesenbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-252
47. 92770 Boesenbergia sp. N. Muangyen 1340
48. 96811 Boesenbergia sp. C. Glamwaewwong 327/60
49. 97129 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 513
50. 97137 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 521
51. 97140 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 524
52. 97148 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai 532
53. 100931 Boesenbergia sp. C. Maknoi 489
54. 102596 Boesenbergia sp. V. Nguanchoo 857
55. 104606 Boesenbergia sp. W. Pongamornkul 6383
56. 111378 Boesenbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-326
57. 112662 Boesenbergia sp. N. Muangyen 2149
58. 112816 Boesenbergia sp. N. Muangyen 2303
59. 115896 Boesenbergia sp. K. Wangwasit 180717-21
60. 115980 Boesenbergia sp. K. Wangwasit 180718-72
61. 116048 Boesenbergia sp. K. Wangwasit 180912-38
62. 117131 Boesenbergia sp. N. Muangyen 2398
63. 117176 Boesenbergia sp. N. Muangyen 2443
64. 117576 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1668
65. 121760 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1820
66. 123762 Boesenbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-299
67. 128293 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2094
68. 128300 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2101
69. 128408 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2209
70. 128414 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2215
71. 128417 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2218
72. 128438 Boesenbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2239

ปิด

QR code