ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 50920
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Carex sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 3653
Collected date

วันที่เก็บ

13 Jan 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb in open area. Nuts dark purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

64    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2317 Carex sp. W. Nanakorn et al. 2317
2. 3130 Carex sp. W. Nanakorn et al. 3130
3. 4122 Carex sp. W. Nanakorn et al. 4122
4. 10508 Carex sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 167
5. 12870 Carex sp. P. Srisanga 400
6. 14018 Carex sp. P. Srisanga 684
7. 15223 Carex sp. P. Srisanga 938
8. 15998 Carex sp. S. Watthana 692
9. 18717 Carex sp. P. Srisanga 1875
10. 19357 Carex sp. M. Norsaengsri 1236
11. 20444 Carex sp. P. Thongson 189
12. 21028 Carex sp. M. Norsaengsri 1601
13. 21276 Carex sp. P. Srisanga 2127
14. 22535 Carex sp. P. Srisanga 2374
15. 25438 Carex sp. M. Norsaengsri 256
16. 31091 Carex sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2766
17. 39544 Carex sp. M. Norsaengsri 4633
18. 42667 Carex sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6151
19. 42713 Carex sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6177
20. 47014 Carex sp. M. Norsaengsri 235
21. 47022 Carex sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 243
22. 49694 Carex sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32564
23. 52211 Carex sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1453
24. 52693 Carex sp. C. Maknoi 2862
25. 56589 Carex sp. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051399
26. 59596 Carex sp. T. Khambai 7
27. 59981 Carex sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2140
28. 67700 Carex sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 10
29. 67802 Carex sp. M. Norsaengsri 10482
30. 73295 Carex sp. C. Lakoet 0453
31. 75152 Carex sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2285
32. 77789 Carex sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-4
33. 77804 Carex sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-19
34. 78169 Carex sp. V. Nguanchoo 414
35. 79753 Carex sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097515
36. 79754 Carex sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097480
37. 79755 Carex sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097417
38. 80407 Carex sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-222
39. 82217 Carex sp. P. Phaosrichai 150
40. 84266 Carex sp. S. Watthana 2864
41. 86605 Carex sp. W. Tanming 828
42. 87286 Carex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-128
43. 90542 Carex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-463
44. 90871 Carex sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 235
45. 103919 Carex sp. Kanokwan Seemasee 76
46. 106179 Carex sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 653
47. 107282 Carex sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-040
48. 107318 Carex sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-080
49. 108342 Carex sp. W. Pongamornkul 6550
50. 111440 Carex sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-388
51. 111469 Carex sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-417
52. 111471 Carex sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-419
53. 115200 Carex sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 735
54. 115528 Carex sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1420
55. 118442 Carex sp. K. Inthamma 341
56. 120743 Carex sp. N. Muangyen 2725
57. 121807 Carex sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1867
58. 122710 Carex sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-180
59. 123331 Carex sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-325
60. 126580 Carex sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9936
61. 132755 Carex sp. A. Nuammee 633
62. 136471 Carex sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3496
63. 136619 Carex sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3644
64. 140387 Carex sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100224

ปิด

QR code