ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 5330
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sterculia pexa Pierre
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 5330
Collected date

วันที่เก็บ

22 Nov 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

S. Watthana
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree about 15-20 m high, stem erect, with buttress. Leaves compound, alternate; leaflets hairy, oblong to lanceolate, 6-7 on each petiole. Inflorescence terminal; flower rather red. Sepal fused at base like a cup, apex separate in 5 lobed. Stamen 12-15.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

34    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 10581 Sterculia pexa Pierre P. Srisanga 206
2. 18852 Sterculia pexa Pierre W. Pongamornkul 562
3. 21731 Sterculia pexa Pierre S. Watthana 1523
4. 30053 Sterculia pexa Pierre S. Chongko 616
5. 33284 Sterculia pexa Pierre Jatupol K. 07-065
6. 35787 Sterculia pexa Pierre C. Maknoi 1719
7. 37989 Sterculia pexa Pierre M. Norsaengsri & C. Lakoet 3103
8. 42870 Sterculia pexa Pierre C. Maknoi & M. Tanaros 3445
9. 43195 Sterculia pexa Pierre J.F. Maxwell 09-302
10. 52982 Sterculia pexa Pierre C. Maknoi 3981
11. 53086 Sterculia pexa Pierre M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7660
12. 55926 Sterculia pexa Pierre Pavlos Georgiadis 504
13. 64170 Sterculia pexa Pierre W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2572
14. 66462 Sterculia pexa Pierre P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3281
15. 67197 Sterculia pexa Pierre Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 710
16. 66720 Sterculia pexa Pierre C. Maknoi 4214
17. 68301 Sterculia pexa Pierre C. Maknoi 4404
18. 68421 Sterculia pexa Pierre C. Maknoi 4524
19. 70808 Sterculia pexa Pierre Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 010
20. 74606 Sterculia pexa Pierre Zhou-Shishun 7222
21. 73962 Sterculia pexa Pierre K. Khwan 012
22. 77669 Sterculia pexa Pierre M. Norsaengsri 11588
23. 78012 Sterculia pexa Pierre C. Maknoi 5209
24. 78863 Sterculia pexa Pierre P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-141
25. 92420 Sterculia pexa Pierre W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3893
26. 95870 Sterculia pexa Pierre N. Muangyen 1826
27. 96190 Sterculia pexa Pierre W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4375
28. 96277 Sterculia pexa Pierre W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4459
29. 105229 Sterculia pexa Pierre C. Maknoi 6465
30. 110272 Sterculia pexa Pierre W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5389
31. 114341 Sterculia pexa Pierre W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4684
32. 115400 Sterculia pexa Pierre C. Maknoi 5245
33. 115401 Sterculia pexa Pierre C. Maknoi 5245
34. 115740 Sterculia pexa Pierre K. Wangwasit 180321-36

ปิด

QR code