ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 51356
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Wrightia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 2804
Collected date

วันที่เก็บ

24 Oct 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2 m, flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 36159 Wrightia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3431
2. 45799 Wrightia sp. C. Maknoi 3615
3. 45969 Wrightia sp. C. Maknoi 3881
4. 54047 Wrightia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1835
5. 56943 Wrightia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9253
6. 57174 Wrightia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 289
7. 58019 Wrightia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9121
8. 58965 Wrightia sp. Li-Jianwu 471
9. 62448 Wrightia sp. Romklao Botanical Garden 0388/2554
10. 63490 Wrightia sp. M. Norsaengsri 6748
11. 63737 Wrightia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6624
12. 63867 Wrightia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9885
13. 67650 Wrightia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 917
14. 73186 Wrightia sp. M. Norsaengsri 11357
15. 73124 Wrightia sp. M. Norsaengsri 11293
16. 77918 Wrightia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11190
17. 81214 Wrightia sp. C. Maknoi 7396
18. 82743 Wrightia sp. C. Maknoi 7644
19. 85258 Wrightia sp. C. Maknoi 7906
20. 85483 Wrightia sp. C. Maknoi 8182
21. 86003 Wrightia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-007
22. 95220 Wrightia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-259
23. 118756 Wrightia sp. N. Boonruang 0106
24. 121284 Wrightia sp. N. Boonruang 0345

ปิด

QR code