ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 51323
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Barleria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Acanthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 2771
Collected date

วันที่เก็บ

23 Oct 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 60 cm high. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

373.3
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

42    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12070 Barleria sp. S. Sasrirat s.n.
2. 12075 Barleria sp. S. Sasrirat s.n.
3. 20399 Barleria sp. P. Thongson 144
4. 29755 Barleria sp. C. Maknoi 1076
5. 29792 Barleria sp. C. Maknoi 1113
6. 35838 Barleria sp. C. Maknoi 1770
7. 36514 Barleria sp. C. Maknoi 1834
8. 42893 Barleria sp. C. Maknoi, M. Tanaros 3468
9. 46259 Barleria sp. M. Norsaengsri 3275
10. 51329 Barleria sp. M. Norsaengsri 2777
11. 77593 Barleria sp. M. Norsaengsri 11522
12. 101346 Barleria sp. Jittiporn Thasaniyakorn s.n.
13. 109623 Barleria sp. Jittiporn Tassaniyakorn s.n.
14. 112454 Barleria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1231
15. 112368 Barleria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1145
16. 116205 Barleria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6857
17. 116268 Barleria sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6920
18. 116728 Barleria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 351
19. 116738 Barleria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 361
20. 117313 Barleria sp. N. Muangyen 2580
21. 118326 Barleria sp. K. Inthamma 214
22. 121885 Barleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1220
23. 121894 Barleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1229
24. 120714 Barleria sp. N. Muangyen 2696
25. 120832 Barleria sp. N. Muangyen 2814
26. 120865 Barleria sp. N. Muangyen 2847
27. 121752 Barleria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1812
28. 121861 Barleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1196
29. 129165 Barleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom, M. Tabut 2712
30. 130100 Barleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2746
31. 130116 Barleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2762
32. 130185 Barleria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2361
33. 132365 Barleria sp. W. Pongamornkul 7207
34. 133053 Barleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3017
35. 134629 Barleria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3264
36. 137554 Barleria sp. K. Inthamma 1138
37. 137604 Barleria sp. K. Inthamma 1188
38. 137715 Barleria sp. K. Inthamma 1299
39. 137937 Barleria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2831
40. 138334 Barleria sp. K. Inthamma 1610
41. 142505 Barleria sp. W. Pongamornkul 8806
42. 142549 Barleria sp. W. Pongamornkul 8850

ปิด

QR code