ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 51515
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Agapetes megacarpa W.W.Sm.
Family name

ชื่อวงศ์

ERICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri & N. Romkham 1188
Collected date

วันที่เก็บ

14 Dec 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub, in limestone forest. Flower red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

700
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

27    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 13691 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Suksathan 1462
2. 13694 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Suksathan 1465
3. 13664 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Suksathan 1434
4. 14828 Agapetes megacarpa W.W.Sm. S. Watthana 389
5. 14446 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Srisanga 739
6. 16852 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Suksathan 2261
7. 16855 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Suksathan 2264
8. 18028 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Srisanga 1581
9. 18347 Agapetes megacarpa W.W.Sm. S. Watthana et al. 858
10. 18705 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Srisanga 1863
11. 21548 Agapetes megacarpa W.W.Sm. S. Watthana 1443
12. 22173 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Srisanga 2233
13. 25965 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Suksathan 3621
14. 28122 Agapetes megacarpa W.W.Sm. S. Watthana 2112
15. 40505 Agapetes megacarpa W.W.Sm. J.F. Maxwell 09-29
16. 42137 Agapetes megacarpa W.W.Sm. Zhou Shi-shun 3592
17. 48314 Agapetes megacarpa W.W.Sm. M. Norsaengsri 6559
18. 50200 Agapetes megacarpa W.W.Sm. J.F. Maxwell 10-55
19. 55342 Agapetes megacarpa W.W.Sm. M. Norsaengsri & N. Tathana 8299
20. 56327 Agapetes megacarpa W.W.Sm. M. Norsaengsri & N. Tathana 8964
21. 56987 Agapetes megacarpa W.W.Sm. M. Norsaengsri & N. Tathana 9266
22. 86078 Agapetes megacarpa W.W.Sm. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-082
23. 112434 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1211
24. 130172 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2348
25. 133291 Agapetes megacarpa W.W.Sm. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1079
26. 133942 Agapetes megacarpa W.W.Sm. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3462
27. 134563 Agapetes megacarpa W.W.Sm. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3198

ปิด

QR code