ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 51510
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Premna sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Lamiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kanchana, Pattaraporn 7
Collected date

วันที่เก็บ

26 Apr 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 50 cm high. Flower on terminal, umbel-like; Greenish.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

97    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6703 Premna sp. W. Nanakorn et al. 6703
2. 18994 Premna sp. W. Nanakorn et al. 18994
3. 23306 Premna sp. W. Pongamornkul 952
4. 27601 Premna sp. C. Maknoi 788
5. 29651 Premna sp. C. Glamwaewwong 1385
6. 31927 Premna sp. C. Maknoi 1371
7. 32841 Premna sp. N. Muangyen 157
8. 34114 Premna sp. W. Pongamornkul 2039
9. 34919 Premna sp. C. Leeratiwong 6 307
10. 37838 Premna sp. M. Norsaengsri 3803
11. 38385 Premna sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2157
12. 40655 Premna sp. S. Watthana 3057
13. 41258 Premna sp. S. Watthana 3257
14. 45086 Premna sp. M. Tanaros 488
15. 45087 Premna sp. M. Tanaros 489
16. 45905 Premna sp. C. Maknoi 3818
17. 47896 Premna sp. M. Norsaengsri 7064
18. 48678 Premna sp. M. Norsaengsri s.n.
19. 53916 Premna sp. C. Maknoi 3198
20. 56476 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda 51235
21. 56502 Premna sp. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 51139
22. 59740 Premna sp. S. Klongngern 35
23. 61937 Premna sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Ha Shein Aung 87395
24. 62054 Premna sp. Ling Shein Mang, Ling Kee, Htum Tin 87423
25. 62528 Premna sp. Romklao Botanical Garden 2555 468
26. 62609 Premna sp. W. Pongamornkul 2862
27. 64704 Premna sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9968
28. 65996 Premna sp. M. Norsaengsri 3042
29. 65997 Premna sp. M. Norsaengsri 3874
30. 66336 Premna sp. W. Pongamornkul 3376
31. 66545 Premna sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3365
32. 66548 Premna sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3368
33. 66896 Premna sp. W. Pongamornkul 3478
34. 67259 Premna sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 772
35. 67580 Premna sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 847
36. 67601 Premna sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 868
37. 68803 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89628
38. 68805 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89631
39. 67758 Premna sp. M. Norsaengsri 5816
40. 68179 Premna sp. C. Maknoi 4284
41. 68305 Premna sp. C. Maknoi 4408
42. 68750 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89568
43. 68821 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89645
44. 68861 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89693
45. 71374 Premna sp. W. Pongamornkul 3814
46. 72868 Premna sp. M. Norsaengsri 10985
47. 73054 Premna sp. M. Norsaengsri 11221
48. 73055 Premna sp. M. Norsaengsri 11222
49. 73069 Premna sp. M. Norsaengsri 11237
50. 73730 Premna sp. W. Pongamornkul 4140
51. 75010 Premna sp. M. Norsaengsri 11055
52. 75209 Premna sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2280
53. 75266 Premna sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2468
54. 75489 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95181
55. 75968 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Tun Tin, Law Shine 94308
56. 76007 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95365
57. 79169 Premna sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 364
58. 79238 Premna sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 433
59. 81346 Premna sp. C. Maknoi 7528
60. 85354 Premna sp. C. Maknoi 8002
61. 85491 Premna sp. C. Maknoi 8190
62. 86298 Premna sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 302
63. 87535 Premna sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 377
64. 88024 Premna sp. C. Maknoi 7710
65. 89818 Premna sp. C. Maknoi 4775
66. 91003 Premna sp. N. Muangyen 1013
67. 91098 Premna sp. N. Muangyen 1108
68. 91780 Premna sp. N. Muangyen 1148
69. 91807 Premna sp. N. Muangyen 1175
70. 95159 Premna sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 198
71. 95174 Premna sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 213
72. 95184 Premna sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 223
73. 95764 Premna sp. W. Pongamornkul 6048
74. 98720 Premna sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 197
75. 104640 Premna sp. C. Maknoi 5784
76. 104789 Premna sp. C. Maknoi 5665
77. 111369 Premna sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 317
78. 112585 Premna sp. C. Maknoi 3382
79. 113589 Premna sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 290
80. 114927 Premna sp. T. Choopan et al. 2018 149
81. 116314 Premna sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6966
82. 117595 Premna sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1687
83. 117921 Premna sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 291
84. 119140 Premna sp. N. Boonruang 250
85. 124644 Premna sp. N. Muangyen 3221
86. 125622 Premna sp. N. Muangyen 3702
87. 131005 Premna sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1278
88. 133933 Premna sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3453
89. 134033 Premna sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3498
90. 134132 Premna sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3597
91. 136101 Premna sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 15
92. 136967 Premna sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103607
93. 137564 Premna sp. K. Inthamma 1148
94. 137806 Premna sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1390
95. 138162 Premna sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3056
96. 140549 Premna sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100061
97. 142345 Premna sp. W. Pongamornkul, W. La-ongsri 8646

ปิด

QR code