ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 5424
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mallotus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 5424
Collected date

วันที่เก็บ

13 Dec 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree in deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

133    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5219 Mallotus sp. W. Nanakorn et al. 5219
2. 5220 Mallotus sp. W. Nanakorn et al. 5220
3. 5498 Mallotus sp. W. Nanakorn et al. 5498
4. 8353 Mallotus sp. W. Nanakorn et al. 8353
5. 9640 Mallotus sp. W. Nanakorn et al. 9640
6. 11885 Mallotus sp. S. Sasrirat 90
7. 11889 Mallotus sp. S. Sasrirat 94
8. 20435 Mallotus sp. P. Thongson 180
9. 25785 Mallotus sp. C. Maknoi & R. Pongsattayapiphat 322
10. 36580 Mallotus sp. C. Maknoi 1900
11. 37854 Mallotus sp. M. Norsaengsri 3818
12. 39914 Mallotus sp. M. Norsaengsri 5021
13. 42192 Mallotus sp. Zhou Shi-shun 3897
14. 42857 Mallotus sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3432
15. 45118 Mallotus sp. M. Tanaros 520
16. 45348 Mallotus sp. C. Maknoi 3541
17. 45850 Mallotus sp. C. Maknoi 3666
18. 46415 Mallotus sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 26
19. 47178 Mallotus sp. Chusie KY348
20. 48127 Mallotus sp. W. Boonprakop 0136
21. 51118 Mallotus sp. W. Pongamornkul 2724
22. 51119 Mallotus sp. W. Pongamornkul 2725
23. 51575 Mallotus sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1248
24. 51598 Mallotus sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1271
25. 51649 Mallotus sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1322
26. 52903 Mallotus sp. Yin-Jiantao 1730
27. 53495 Mallotus sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang and Cheng Xiao 1518
28. 53249 Mallotus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7717
29. 53303 Mallotus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7969
30. 53355 Mallotus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8022
31. 53396 Mallotus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8073
32. 58618 Mallotus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9653
33. 58653 Mallotus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9688
34. 62914 Mallotus sp. C. Lakoet 251
35. 63524 Mallotus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6576
36. 63530 Mallotus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6582
37. 65512 Mallotus sp. K. Srithi 695
38. 65520 Mallotus sp. K. Srithi 695
39. 65760 Mallotus sp. M. Norsaengsri 10252
40. 65813 Mallotus sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10307
41. 67220 Mallotus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 734
42. 66174 Mallotus sp. W. Pongamornkul 3208
43. 67181 Mallotus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 694
44. 67183 Mallotus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 696
45. 67562 Mallotus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 829
46. 67291 Mallotus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8113
47. 67354 Mallotus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8177
48. 68055 Mallotus sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0321
49. 73358 Mallotus sp. C. Lakoet 0516
50. 75071 Mallotus sp. M. Norsaengsri 11119
51. 75635 Mallotus sp. W. Tanming 523
52. 75637 Mallotus sp. W. Tanming 525
53. 80668 Mallotus sp. W. Pongamornkul 4525
54. 83214 Mallotus sp. W. Pongamornkul 4749
55. 83801 Mallotus sp. P. Phaosrichai 187
56. 85137 Mallotus sp. P. Phaosrichai 246
57. 85557 Mallotus sp. C. Maknoi 8256
58. 85841 Mallotus sp. M. Norsaengsri 12494
59. 86048 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-052
60. 86222 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-226
61. 86708 Mallotus sp. W. Tanming 1003
62. 87039 Mallotus sp. C. Glamwaewwong 332/58
63. 88442 Mallotus sp. N. Muangyen 294
64. 89706 Mallotus sp. W. Pongamornkul 5692
65. 90213 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-136
66. 93610 Mallotus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5793
67. 95123 Mallotus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-162
68. 95160 Mallotus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-199
69. 95212 Mallotus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-251
70. 95219 Mallotus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-258
71. 98677 Mallotus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-154
72. 98886 Mallotus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-363
73. 100692 Mallotus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-295
74. 100734 Mallotus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-337
75. 100735 Mallotus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-338
76. 106822 Mallotus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 542
77. 106985 Mallotus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 696
78. 111083 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-032
79. 111084 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-033
80. 111086 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-034
81. 111222 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-170
82. 111358 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-306
83. 112993 Mallotus sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-25
84. 112994 Mallotus sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-26
85. 112997 Mallotus sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-29
86. 113255 Mallotus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3948
87. 113497 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-198
88. 113739 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-440
89. 113804 Mallotus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-054
90. 115097 Mallotus sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 632
91. 115757 Mallotus sp. K. Wangwasit 180322-7
92. 116553 Mallotus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-177
93. 116564 Mallotus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-188
94. 116794 Mallotus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-417
95. 117757 Mallotus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-127
96. 117776 Mallotus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-146
97. 118171 Mallotus sp. N. Pan-in 131
98. 119011 Mallotus sp. K. Inthamma 598
99. 122886 Mallotus sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-356
100. 127259 Mallotus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1894
101. 127503 Mallotus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2003
102. 127504 Mallotus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2004
103. 128072 Mallotus sp. K. Inthamma 925
104. 129386 Mallotus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4244
105. 129579 Mallotus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4437
106. 129601 Mallotus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4459
107. 131550 Mallotus sp. Chusie Trisonthi BD 215
108. 130864 Mallotus sp. Suchada Wongpakam & Wasana Kamkuan 9
109. 130999 Mallotus sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1272
110. 132066 Mallotus sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2875
111. 132265 Mallotus sp. W. Pongamornkul 7357
112. 132686 Mallotus sp. A. Nuammee 564
113. 134059 Mallotus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3524
114. 135133 Mallotus sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3299
115. 135134 Mallotus sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3300
116. 135216 Mallotus sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3382
117. 135218 Mallotus sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3384
118. 135770 Mallotus sp. W. Pongamornkul 7738
119. 135856 Mallotus sp. W. Pongamornkul 7824
120. 136001 Mallotus sp. W. Pongamornkul 7963
121. 136020 Mallotus sp. W. Pongamornkul 7982
122. 136148 Mallotus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 62
123. 136299 Mallotus sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 218
124. 136313 Mallotus sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 232
125. 137920 Mallotus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2814
126. 137961 Mallotus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2855
127. 138242 Mallotus sp. K. Inthamma 1518
128. 138774 Mallotus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3653
129. 138844 Mallotus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3723
130. 138849 Mallotus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3728
131. 138851 Mallotus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3730
132. 138918 Mallotus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3797
133. 139118 Mallotus sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 429

ปิด

QR code