ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 51785
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Harpullia arborea (Blanco) Radlk.
Family name

ชื่อวงศ์

SAPINDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 7839
Collected date

วันที่เก็บ

21 Mar 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 12 m high. Bark cream. Flower pale green. Fruit green becoming orange. Seed black.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

630
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 610 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. Nanakorn et al. 610
2. 8572 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. Nanakorn et al. 8572
3. 46407 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. P. Wessumritt & W. Boonchai 59
4. 51085 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. Pongamornkul 2691
5. 55780 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. M. Norsaengsri 5493
6. 56152 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. M. Norsaengsri & N. Tathana 8922
7. 56965 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2050
8. 68527 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2891
9. 68630 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2994
10. 73165 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. M. Norsaengsri 11335
11. 74908 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. C. Maknoi 6554
12. 77896 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11168
13. 79034 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-230
14. 81732 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. M. Norsaengsri 11767
15. 82660 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. C. Maknoi 7561
16. 91105 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3472
17. 95228 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-267
18. 95301 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4113
19. 95386 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4198
20. 104708 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. C. Maknoi 5583
21. 108582 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5184
22. 110383 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5500
23. 110435 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5553
24. 114270 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4472
25. 114476 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4821
26. 115438 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. C. Maknoi 5356
27. 118724 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. N. Boonruang 0073
28. 121357 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. N. Boonruang 0418
29. 128077 Harpullia arborea (Blanco) Radlk. K. Inthamma 930

ปิด

QR code