ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 51782
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Debregeasia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

URTICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 7836
Collected date

วันที่เก็บ

21 Mar 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2 m high. Fruit orange.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

603
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

18    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 28550 Debregeasia sp. S. Pumicong 431
2. 37998 Debregeasia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3432
3. 66436 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 3428
4. 74912 Debregeasia sp. C. Maknoi 6558
5. 84080 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 4866
6. 89316 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5416
7. 105978 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 6454
8. 122734 Debregeasia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-204
9. 123342 Debregeasia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-336
10. 125368 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 7111
11. 129172 Debregeasia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2719
12. 130646 Debregeasia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 923
13. 130727 Debregeasia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2773
14. 130899 Debregeasia sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1172
15. 135818 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 7786
16. 136017 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 7979
17. 136591 Debregeasia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3616
18. 139119 Debregeasia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 430

ปิด

QR code