ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 5433
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cipadessa baccifera (Roth) Miq.
Family name

ชื่อวงศ์

MELIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 5433
Collected date

วันที่เก็บ

13 Dec 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

C. Plengklai
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

44    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 44 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Nanakorn et al. 044
2. 658 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Nanakorn et al. 658
3. 3699 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Nanakorn et al. 3699
4. 6636 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Nanakorn et al. 6636
5. 6973 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Nanakorn et al. 6973
6. 8769 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Nanakorn et al. 8769
7. 9055 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. P. Thongson 29
8. 11552 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. P. Suksathan 1161
9. 12916 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. P. Srisanga 446
10. 16314 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. P. Srisanga 1171
11. 18686 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. P. Srisanga 1846
12. 22169 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. P. Srisanga 2229
13. 27845 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. C. Glamwaewwong 1240
14. 30005 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Supachia Koonterm 1
15. 32026 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Pranee Palee 967
16. 35697 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8547
17. 48085 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. M. Norsaengsri & N. Tathana 7254
18. 48605 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. M. Norsaengsri & N. Tathana 7356
19. 50417 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Shunsuke Tsugaru T-61745
20. 51420 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. M. Norsaengsri & N. Tathana 7490
21. 51719 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. M. Norsaengsri & N. Tathana 7773
22. 53108 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Yin-Jiantao 1568
23. 56907 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. M. Norsaengsri & N. Tathana 9217
24. 65205 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. K. Srithi 589
25. 69418 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Zhou-Shishun 6759
26. 72824 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. M. Norsaengsri 10934
27. 74074 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Zhou-Shishun 7248
28. 74097 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Zhou-Shishun 7286
29. 74829 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Zhou-Shishun 8343
30. 75175 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2396
31. 78829 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-107
32. 83186 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Pongamornkul 4722
33. 88297 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Pongamornkul 5303
34. 90536 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-457
35. 92639 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-030
36. 93870 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe & Kyaw Kine 028963
37. 95031 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL052
38. 95047 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL052
39. 95779 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Pongamornkul 6063
40. 98169 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-049
41. 98518 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-398
42. 102516 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. V. Nguanchoo 767
43. 107442 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-213
44. 108347 Cipadessa baccifera (Roth) Miq. W. Pongamornkul 6555

ปิด

QR code