ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 52132
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ornithoboea wildeana Craib
Family name

ชื่อวงศ์

GESNERIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4975
Collected date

วันที่เก็บ

22 Sep 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

On large karst limestone boulder. Lithophytic herb. Stems green with red hairs. Calyx pale purple. Corolla pale purple above, white ventrally; lobes white, pale purple at trips; hairs on lower lip white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

700
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

15    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 52133 Ornithoboea wildeana Craib D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5000
2. 53401 Ornithoboea wildeana Craib M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8078
3. 54928 Ornithoboea wildeana Craib W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1841
4. 57907 Ornithoboea wildeana Craib P. Suksathan & T. Havanon 1500/1
5. 63726 Ornithoboea wildeana Craib M. Norsaengsri & P. Thongson 6614
6. 64150 Ornithoboea wildeana Craib W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2552
7. 68500 Ornithoboea wildeana Craib W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3072
8. 68641 Ornithoboea wildeana Craib W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3005
9. 88092 Ornithoboea wildeana Craib W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3567
10. 91725 Ornithoboea wildeana Craib W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3702
11. 91191 Ornithoboea wildeana Craib W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3630
12. 96102 Ornithoboea wildeana Craib W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4286
13. 115997 Ornithoboea wildeana Craib K. Wangwasit 180911-17
14. 115998 Ornithoboea wildeana Craib K. Wangwasit 180911-18
15. 121305 Ornithoboea wildeana Craib N. Boonruang 0366

ปิด

QR code