ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 52669
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polygala sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POLYGALACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1755
Collected date

วันที่เก็บ

13 May 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 50 cm high in dry evergreen forest. Flower violet.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

94    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1499 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 1499
2. 1802 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 1802
3. 3403 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 3403
4. 7086 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 7086
5. 7675 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 7675
6. 7938 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 7938
7. 7940 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 7940
8. 8333 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 8333
9. 9777 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 9777
10. 9677 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 9677
11. 9698 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 9698
12. 9721 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 9721
13. 9731 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 9731
14. 11791 Polygala sp. W. Pongamornkul 286.1
15. 11984 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 11984
16. 15825 Polygala sp. P. Srisanga & C. Puff 1048
17. 15830 Polygala sp. P. Srisanga & C. Puff 1043
18. 15853 Polygala sp. P. Srisanga & C. Puff 1052
19. 16050 Polygala sp. P. Suksathan 1914
20. 16409 Polygala sp. P. Suksathan 2084
21. 16425 Polygala sp. P. Suksathan 2098
22. 17352 Polygala sp. M. Norsaengsri 904
23. 18999 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 18999
24. 18545 Polygala sp. P. Suksathan 2872
25. 18679 Polygala sp. P. Srisanga 1839
26. 18949 Polygala sp. W. Nanakorn et al. 18949
27. 19322 Polygala sp. S. Watthana & C. Maknoi 1093
28. 19455 Polygala sp. P. Suksathan 2703
29. 21112 Polygala sp. C. Maknoi 179
30. 21705 Polygala sp. S. Watthana 1497
31. 22667 Polygala sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2411
32. 22732 Polygala sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2464
33. 23016 Polygala sp. P. Suksathan 3337
34. 25460 Polygala sp. M. Norsaengsri s.n.
35. 27780 Polygala sp. C. Maknoi 524
36. 31626 Polygala sp. W. Pongamornkul 1949
37. 35383 Polygala sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8197
38. 38612 Polygala sp. W. Pongamornkul 2462
39. 43460 Polygala sp. D. Khrueasan MS759
40. 44474 Polygala sp. Wang Hong 8331
41. 47030 Polygala sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 251
42. 48035 Polygala sp. M. Norsaengsri 7203
43. 48119 Polygala sp. W. Boonprakop 0128
44. 49791 Polygala sp. M. Norsaengsri 6310
45. 50762 Polygala sp. S. Watthana 3487
46. 53377 Polygala sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8049
47. 54433 Polygala sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6872
48. 57281 Polygala sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0107
49. 58483 Polygala sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9518
50. 58516 Polygala sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9551
51. 58446 Polygala sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9481
52. 60119 Polygala sp. M. Norsaengsri 5908
53. 62259 Polygala sp. Romklao Botanical Garden 0546/2555
54. 64444 Polygala sp. W. Pongamornkul 2993
55. 64447 Polygala sp. W. Pongamornkul 2996
56. 65251 Polygala sp. K. Srithi 700
57. 67755 Polygala sp. M. Norsaengsri 5813
58. 68717 Polygala sp. M. Norsaengsri 10628
59. 71010 Polygala sp. Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Keeratikiat, A. Trias-Blasi 227
60. 71011 Polygala sp. Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Keeratikiat, A. Trias-Blasi 226
61. 72831 Polygala sp. M. Norsaengsri 10942
62. 73262 Polygala sp. C. Lakoet 0420
63. 73377 Polygala sp. C. Lakoet 0535
64. 74870 Polygala sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10852
65. 75165 Polygala sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2340
66. 78105 Polygala sp. W. Pongamornkul 4450
67. 80385 Polygala sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-200
68. 80454 Polygala sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-269
69. 84382 Polygala sp. W. Khattiyot 473
70. 84176 Polygala sp. W. Pongamornkul 4962
71. 84330 Polygala sp. W. Khattiyot 421
72. 84889 Polygala sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3968
73. 84998 Polygala sp. S. Watthana 3846
74. 85785 Polygala sp. W. Pongamornkul et al. 5124
75. 86995 Polygala sp. C. Glamwaewwong 288/58
76. 90544 Polygala sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-465
77. 96673 Polygala sp. C. Glamwaewwong 189/60
78. 100875 Polygala sp. P. Phaosrichai 600
79. 105193 Polygala sp. C. Maknoi 6429
80. 104651 Polygala sp. C. Maknoi 5884
81. 105062 Polygala sp. C. Maknoi 6251
82. 105151 Polygala sp. C. Maknoi 6342
83. 105292 Polygala sp. C. Maknoi 6528
84. 105628 Polygala sp. C. Maknoi 7056
85. 110108 Polygala sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 981
86. 111484 Polygala sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-007
87. 111489 Polygala sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-012
88. 111600 Polygala sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-123
89. 112420 Polygala sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1197
90. 112588 Polygala sp. C. Maknoi 3385
91. 112670 Polygala sp. N. Muangyen 2157
92. 116746 Polygala sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-369
93. 113710 Polygala sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-411
94. 117267 Polygala sp. N. Muangyen 2534

ปิด

QR code