ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 52554
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn.
Family name

ชื่อวงศ์

MYRTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1639
Collected date

วันที่เก็บ

30 Mar 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Pranom Chantaranothai
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10 m high by stream in evergreen forest. Fruit green to purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 20303 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. M. Norsaengsri 1362
2. 24854 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. K. Kertsawang 418
3. 27842 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. C. Glamwaewwong 1234
4. 29081 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. S. Suddee et al. 2666
5. 31436 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. P. Wessumritt & W. Boonchai 16
6. 37850 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. M. Norsaengsri 3814
7. 48317 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. M. Norsaengsri 6562
8. 52338 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. M. Pinyosak & P. Wessumritt 94
9. 54730 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. P. Chantaranothai et al. 957
10. 59571 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. Romklao Botanical Garden 0177/2554
11. 62477 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. Romklao Botanical Garden 0417/2555
12. 63708 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. M. Norsaengsri 3708
13. 73193 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. M. Norsaengsri 11364
14. 74991 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. C. Maknoi 6637
15. 78691 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. W. Nanakorn et al. 8228.2
16. 79017 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-213
17. 84825 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. K. Kertsawang 2311
18. 88861 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. C. Maknoi 8462
19. 89758 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. C. Maknoi 5059
20. 90860 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. W. Nanakorn et al. 8228.1
21. 108369 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. W. Pongamornkul 6577
22. 112844 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. K. Kertsawang 3674
23. 116381 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-005
24. 116807 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-430
25. 117700 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-070
26. 122061 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1395
27. 122146 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1479
28. 130411 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2553

ปิด

QR code