ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 52697
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Smilax sp.
Family name

ชื่อวงศ์

SMILACACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 2866
Collected date

วันที่เก็บ

19 Jan 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Large climber, fruit greenish yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

108    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 414 Smilax sp. W. Nanakorn et al. 414
2. 27342 Smilax sp. P. Kumphet sn. 26
3. 30304 Smilax sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1259
4. 31016 Smilax sp. K. Kertsawang 722
5. 37064 Smilax sp. P. Suksathan 4633
6. 48712 Smilax sp. K. Iwatsuki, G. Murata & H.G. Gutierrez P-803
7. 52769 Smilax sp. C. Maknoi 2938
8. 53803 Smilax sp. C. Maknoi 3084
9. 62126 Smilax sp. D. Khrueasan MS411
10. 70431 Smilax sp. C. Maknoi 3298
11. 70447 Smilax sp. C. Maknoi 3314
12. 70409 Smilax sp. C. Maknoi 3276
13. 79247 Smilax sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-442
14. 84413 Smilax sp. K. Kertsawang 3267
15. 92797 Smilax sp. D. Argyriou 672
16. 91945 Smilax sp. K. Kertsawang 3510
17. 98605 Smilax sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-082
18. 98799 Smilax sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-276
19. 107543 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-328
20. 110099 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 972
21. 111199 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-147
22. 111250 Smilax sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-198
23. 112334 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1111
24. 112744 Smilax sp. N. Muangyen 2231
25. 112957 Smilax sp. K. Kertsawang 3795
26. 114095 Smilax sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-345
27. 114915 Smilax sp. T. Choopan et al. 2018-180
28. 115148 Smilax sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 683
29. 115149 Smilax sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 684
30. 115470 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1362
31. 116158 Smilax sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6810
32. 116241 Smilax sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6893
33. 118086 Smilax sp. N. Pan-in 046
34. 118104 Smilax sp. N. Pan-in 064
35. 118126 Smilax sp. N. Pan-in 086
36. 118137 Smilax sp. N. Pan-in 097
37. 118309 Smilax sp. K. Inthamma 197
38. 118506 Smilax sp. K. Kertsawang 3812
39. 118812 Smilax sp. K. Inthamma 391
40. 119007 Smilax sp. K. Inthamma 594
41. 121290 Smilax sp. N. Boonruang 0351
42. 121729 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1790
43. 122620 Smilax sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-091
44. 122858 Smilax sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-328
45. 122859 Smilax sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-329
46. 124467 Smilax sp. Natdanai Pan-in PSD020
47. 124766 Smilax sp. N. Muangyen 3343
48. 124988 Smilax sp. N. Muangyen 3564
49. 127799 Smilax sp. Natdanai Pan-in 175
50. 127838 Smilax sp. Natdanai Pan-in 214
51. 128141 Smilax sp. K. Inthamma 999
52. 128297 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2098
53. 128508 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2309
54. 129170 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2717
55. 130968 Smilax sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1241
56. 132511 Smilax sp. W. Pongamornkul 7391
57. 132530 Smilax sp. W. Pongamornkul 7468
58. 132707 Smilax sp. A. Nuammee 585
59. 132761 Smilax sp. A. Nuammee 639
60. 132772 Smilax sp. A. Nuammee 650
61. 132821 Smilax sp. W. Pongamornkul 7589
62. 133408 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 191
63. 133580 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 365
64. 133660 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 445
65. 133661 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 446
66. 133700 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 485
67. 133716 Smilax sp. Natdanai Pan-in V 501
68. 133802 Smilax sp. S. Kantasa K 75
69. 134230 Smilax sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3664
70. 134597 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3232
71. 135882 Smilax sp. W. Pongamornkul 7850
72. 135989 Smilax sp. W. Pongamornkul 7951
73. 136009 Smilax sp. W. Pongamornkul 7971
74. 136318 Smilax sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 237
75. 136319 Smilax sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 238
76. 136348 Smilax sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 267
77. 136374 Smilax sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3399
78. 136384 Smilax sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3409
79. 136578 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3603
80. 136594 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3619
81. 136614 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3639
82. 137525 Smilax sp. K. Inthamma 1109
83. 137688 Smilax sp. K. Inthamma 1272
84. 137692 Smilax sp. K. Inthamma 1276
85. 137795 Smilax sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1379
86. 137871 Smilax sp. K. Inthamma 1455
87. 137899 Smilax sp. K. Inthamma 1483
88. 137907 Smilax sp. K. Inthamma 1491
89. 137934 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2828
90. 138047 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2941
91. 138051 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2945
92. 138184 Smilax sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3078
93. 138289 Smilax sp. K. Inthamma 1565
94. 138290 Smilax sp. K. Inthamma 1566
95. 138349 Smilax sp. K. Inthamma 1625
96. 138442 Smilax sp. K. Inthamma 1718
97. 138453 Smilax sp. K. Inthamma 1729
98. 138828 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3707
99. 138649 Smilax sp. Natdanai Pan-in 524
100. 138683 Smilax sp. Natdanai Pan-in 558
101. 138709 Smilax sp. Natdanai Pan-in 584
102. 139212 Smilax sp. Monthon Norsaengsri, Lamthai Sasnok 13064
103. 139444 Smilax sp. S. Pumikong 2022 7
104. 139677 Smilax sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3919
105. 140920 Smilax sp. W. Pongamornkul - 8085
106. 140922 Smilax sp. W. Pongamornkul - 8087
107. 140770 Smilax sp. Yumiko baba, Win Win Nwe - 101814
108. 141110 Smilax sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3123

ปิด

QR code