ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 52613
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phrynium pubinerve Blume
Family name

ชื่อวงศ์

Marantaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1698
Collected date

วันที่เก็บ

11 May 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb ca. 2 m high near stream in evergreen forest. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2588 Phrynium pubinerve Blume W. Nanakorn et al. 2588
2. 6746 Phrynium pubinerve Blume W. Nanakorn et al. 6746
3. 10475 Phrynium pubinerve Blume P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 134
4. 14357 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 1642
5. 14358 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 1643
6. 14868 Phrynium pubinerve Blume S. Watthana, S. Intamusik, P. Suksathan 410
7. 14938 Phrynium pubinerve Blume S. Watthana, S. Intamusik, P. Suksathan 478
8. 15792 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 1610
9. 15793 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 1614
10. 17238 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 2547
11. 17239 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 2548
12. 20039 Phrynium pubinerve Blume C. Maknoi 88
13. 20343 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 2900
14. 20362 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 2919
15. 20370 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 2927
16. 20819 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 2937
17. 20827 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 2945
18. 22987 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 3308
19. 22990 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 3311
20. 22993 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 3314
21. 22997 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 3318
22. 23006 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 3327
23. 23010 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 3331
24. 23037 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 3358
25. 23042 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 3363
26. 23118 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 3413
27. 29525 Phrynium pubinerve Blume P. Suksathan 1610
28. 29739 Phrynium pubinerve Blume C. Maknoi 1018
29. 31544 Phrynium pubinerve Blume C. Maknoi 1533
30. 38475 Phrynium pubinerve Blume C. Maknoi, P. Srisanga 2247
31. 38476 Phrynium pubinerve Blume C. Maknoi, P. Srisanga 2248
32. 38504 Phrynium pubinerve Blume C. Maknoi, P. Srisanga 2276
33. 76123 Phrynium pubinerve Blume C. Maknoi 6668
34. 86905 Phrynium pubinerve Blume C. Glamwaewwong 58 198
35. 90653 Phrynium pubinerve Blume N. Muangyen 915
36. 93339 Phrynium pubinerve Blume Monocot Botany at KU 18
37. 113279 Phrynium pubinerve Blume P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3972
38. 115880 Phrynium pubinerve Blume K. Wangwasit 180717 4
39. 115961 Phrynium pubinerve Blume K. Wangwasit 180718 51
40. 116019 Phrynium pubinerve Blume K. Wangwasit 180912 7

ปิด

QR code