ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 52626
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Glycosmis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Rutaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1711
Collected date

วันที่เก็บ

12 May 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub ca. 5 m high on limestone in dry evergreen forest. Fruits cream.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

75    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 779 Glycosmis sp. W. Nanakorn et al. 779
2. 3488 Glycosmis sp. W. Nanakorn et al. 3488
3. 3492 Glycosmis sp. W. Nanakorn et al. 3492
4. 5993 Glycosmis sp. W. Nanakorn et al. 5993
5. 6952 Glycosmis sp. S. Watthana et al. s.n.
6. 8602 Glycosmis sp. W. Nanakorn et al. 8602
7. 8697 Glycosmis sp. W. Nanakorn et al. 8697
8. 8698 Glycosmis sp. W. Nanakorn et al. 8698
9. 14289 Glycosmis sp. M. Norsaengsri 860
10. 16628 Glycosmis sp. P. Srisanga 1222
11. 18128 Glycosmis sp. P. Srisanga 1681
12. 31205 Glycosmis sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2880
13. 31595 Glycosmis sp. A. Keratikornkol 384
14. 36199 Glycosmis sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3656
15. 40128 Glycosmis sp. M. Norsaengsri 5234
16. 45691 Glycosmis sp. D. Khrueasan MS 31
17. 45708 Glycosmis sp. D. Khrueasan MS 31
18. 48296 Glycosmis sp. M. Norsaengsri 6540
19. 51775 Glycosmis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 7829
20. 51410 Glycosmis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 7480
21. 51615 Glycosmis sp. W. La-ongsri, N. Romkham 1288
22. 51726 Glycosmis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 7780
23. 52547 Glycosmis sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1630
24. 52638 Glycosmis sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1723
25. 54974 Glycosmis sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1890
26. 59615 Glycosmis sp. T. Khambai 26
27. 59065 Glycosmis sp. Li-Jianwu 374
28. 61595 Glycosmis sp. Ling Shein Mang 87218
29. 63534 Glycosmis sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6586
30. 63908 Glycosmis sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9926
31. 63920 Glycosmis sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9939
32. 66071 Glycosmis sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10315
33. 66529 Glycosmis sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3349
34. 70833 Glycosmis sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack, Lee VEU et al. 42
35. 75915 Glycosmis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 95255
36. 77838 Glycosmis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong, M. Soukhavong L1 53
37. 78822 Glycosmis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L1 100
38. 78823 Glycosmis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L1 101
39. 78824 Glycosmis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L1 102
40. 78830 Glycosmis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L1 108
41. 80002 Glycosmis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97839
42. 80206 Glycosmis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 22
43. 81098 Glycosmis sp. C. Maknoi 7279
44. 81950 Glycosmis sp. M. Norsaengsri 11983
45. 81158 Glycosmis sp. C. Maknoi 7339
46. 81999 Glycosmis sp. M. Norsaengsri 12032
47. 85100 Glycosmis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3335
48. 85385 Glycosmis sp. C. Maknoi 8033
49. 85470 Glycosmis sp. C. Maknoi 8169
50. 85535 Glycosmis sp. C. Maknoi 8234
51. 85584 Glycosmis sp. C. Maknoi 8283
52. 86273 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 277
53. 87461 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 303
54. 88756 Glycosmis sp. C. Maknoi 8358
55. 88796 Glycosmis sp. C. Maknoi 8398
56. 90190 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 113
57. 90216 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 139
58. 90504 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 426
59. 98367 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 247
60. 98375 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 255
61. 104742 Glycosmis sp. C. Maknoi 5617
62. 104754 Glycosmis sp. C. Maknoi 5630
63. 104793 Glycosmis sp. C. Maknoi 5669
64. 105006 Glycosmis sp. C. Maknoi 6195
65. 114354 Glycosmis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4697
66. 117107 Glycosmis sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 300
67. 123711 Glycosmis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 248
68. 133214 Glycosmis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1002
69. 134102 Glycosmis sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3567
70. 134430 Glycosmis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2780
71. 134568 Glycosmis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3203
72. 135293 Glycosmis sp. C. Leeratiwong 19 1808
73. 137224 Glycosmis sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103163
74. 141436 Glycosmis sp. K. Inthamma KI 709
75. 142720 Glycosmis sp. C. Maknoi et al. 5298

ปิด

QR code