ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 52886
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lysionotus serratus D.Don
Family name

ชื่อวงศ์

GESNERIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Yin-Jiantao 1766
Collected date

วันที่เก็บ

18 Sep 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Yunnan, China
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1241 Lysionotus serratus D.Don W. Nanakorn et al. 1241
2. 6991 Lysionotus serratus D.Don W. Nanakorn et al. 6991
3. 9674 Lysionotus serratus D.Don W. Nanakorn et al. 9674
4. 11665 Lysionotus serratus D.Don P. Srisanga 253
5. 13708 Lysionotus serratus D.Don P. Suksathan 1479
6. 15246 Lysionotus serratus D.Don P. Srisanga 961
7. 18971 Lysionotus serratus D.Don W. Nanakorn et al. 18971
8. 18983 Lysionotus serratus D.Don W. Nanakorn et al. 18983
9. 18984 Lysionotus serratus D.Don W. Nanakorn et al. 18984
10. 20395 Lysionotus serratus D.Don P. Thongson 140
11. 21223 Lysionotus serratus D.Don P. Srisanga & C. Maknoi 2097
12. 24177 Lysionotus serratus D.Don C. Glamwaewwong 712
13. 25220 Lysionotus serratus D.Don P. Srisanga 2739
14. 28818 Lysionotus serratus D.Don S. Pumicong 452
15. 31896 Lysionotus serratus D.Don Pranee Palee 911
16. 32051 Lysionotus serratus D.Don Pranee Palee 1033
17. 32382 Lysionotus serratus D.Don J.F. Maxwell 06-450
18. 42482 Lysionotus serratus D.Don Zhou Shi-shun 2081
19. 43152 Lysionotus serratus D.Don J.F. Maxwell 09-256
20. 50086 Lysionotus serratus D.Don C. Phengklai T-49892
21. 65374 Lysionotus serratus D.Don W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2446
22. 75734 Lysionotus serratus D.Don W. Pongamornkul 4319
23. 87051 Lysionotus serratus D.Don C. Glamwaewwong 344/58
24. 91222 Lysionotus serratus D.Don W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3660
25. 91740 Lysionotus serratus D.Don W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3717

ปิด

QR code