ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 53236
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diospyros sp.
Family name

ชื่อวงศ์

EBENACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7705
Collected date

วันที่เก็บ

26 Feb 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 4 m high. On limestone rock. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

173    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3407 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 3407
2. 3921 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 3921
3. 6119 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 6119
4. 8042 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 8042
5. 8276 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 8276
6. 13893 Diospyros sp. P. Srisanga 596
7. 13925 Diospyros sp. P. Suksathan 1521
8. 17145 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 17145
9. 19109 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 19109
10. 20204 Diospyros sp. M. Norsaengsri 1263
11. 20297 Diospyros sp. M. Norsaengsri 1356
12. 29026 Diospyros sp. S. Suddee et al. 2591
13. 22590 Diospyros sp. S. Watthana and P. Thongson 1696
14. 23046 Diospyros sp. S. Watthana 1753
15. 29058 Diospyros sp. S. Suddee et al. 2634
16. 24031 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 633
17. 29334 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 1280
18. 27250 Diospyros sp. K. Wangwasit 051222-34
19. 27846 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 1242
20. 27855 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 1255
21. 27870 Diospyros sp. K. Wangwasit 050615-12
22. 28977 Diospyros sp. W. Nanakorn et al. 28977
23. 29931 Diospyros sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-9
24. 33163 Diospyros sp. Warintorn K. 08-147
25. 34423 Diospyros sp. Warintorn K. 08-253
26. 34435 Diospyros sp. Warintorn K. 08-265
27. 36212 Diospyros sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3089
28. 36213 Diospyros sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3675
29. 37909 Diospyros sp. M. Norsaengsri 3945
30. 38419 Diospyros sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2191
31. 38148 Diospyros sp. S. Sawangsawat 81
32. 38196 Diospyros sp. P. Wessumritt 122
33. 39017 Diospyros sp. W. Pongamornkul 2362
34. 39762 Diospyros sp. M. Norsaengsri 4869
35. 39835 Diospyros sp. M. Norsaengsri 4942
36. 39960 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5067
37. 39973 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5078.1
38. 41460 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5665
39. 40096 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5202
40. 40116 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5222
41. 40131 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5237
42. 45142 Diospyros sp. M. Tanaros 545
43. 45275 Diospyros sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3695
44. 45286 Diospyros sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3577
45. 45289 Diospyros sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3593
46. 45296 Diospyros sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3490
47. 45595 Diospyros sp. K. Chayamarit, T. Wongprasert, R. Pooma V. Chaemchumroon, K. Phattarahirankanok, M. Newman 2783
48. 46376 Diospyros sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 47
49. 46616 Diospyros sp. M. Norsaengsri 3587
50. 46799 Diospyros sp. M. Tanaros 200
51. 46808 Diospyros sp. M. Tanaros 209
52. 46823 Diospyros sp. M. Tanaros 224
53. 46859 Diospyros sp. M. Tanaros 331
54. 47383 Diospyros sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 48
55. 47779 Diospyros sp. S. Sawangsawat 129
56. 48254 Diospyros sp. M. Norsaengsri 6496
57. 48288 Diospyros sp. M. Norsaengsri 6532
58. 48733 Diospyros sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51764
59. 49858 Diospyros sp. M. Norsaengsri 6378
60. 50643 Diospyros sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 109
61. 50685 Diospyros sp. L. Kamkom 7016
62. 50973 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5461
63. 53228 Diospyros sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7696
64. 53327 Diospyros sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7994
65. 54042 Diospyros sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8220
66. 54399 Diospyros sp. T. Yingkhachorn 80
67. 54408 Diospyros sp. T. Yingkhachorn 92
68. 54423 Diospyros sp. T. Yingkhachorn 128
69. 54937 Diospyros sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1850
70. 55395 Diospyros sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8352
71. 55430 Diospyros sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8418
72. 56216 Diospyros sp. M. Norsaengsri 795
73. 56874 Diospyros sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9184
74. 57055 Diospyros sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9334
75. 57084 Diospyros sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9363
76. 57128 Diospyros sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 243
77. 57180 Diospyros sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 295
78. 57258 Diospyros sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0156
79. 58048 Diospyros sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9150
80. 58309 Diospyros sp. M. Norsaengsri 5324
81. 59016 Diospyros sp. Li-Jianwu 316
82. 59442 Diospyros sp. Romklao Botanical Garden 0048/2553
83. 59875 Diospyros sp. Romklao Botanical Garden 0266/2554
84. 61550 Diospyros sp. Ling Shein Man 087063
85. 62349 Diospyros sp. Romklao Botanical Garden 0636/2555
86. 62508 Diospyros sp. Romklao Botanical Garden 0448/2555
87. 62561 Diospyros sp. Romklao Botanical Garden 0501/2555
88. 62671 Diospyros sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 173
89. 62685 Diospyros sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 153
90. 62922 Diospyros sp. C. Lakoet 259
91. 63454 Diospyros sp. M. Norsaengsri 6710
92. 64109 Diospyros sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2511
93. 66566 Diospyros sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3387
94. 66754 Diospyros sp. C. Maknoi 4248
95. 66986 Diospyros sp. W. Pongamornkul 3568
96. 67293 Diospyros sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8115
97. 67527 Diospyros sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 793
98. 67872 Diospyros sp. M. Norsaengsri 10552
99. 68208 Diospyros sp. C. Maknoi 4313
100. 68239 Diospyros sp. C. Maknoi 4344
101. 68563 Diospyros sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2927
102. 72739 Diospyros sp. C. Maknoi 4974
103. 73088 Diospyros sp. M. Norsaengsri 11256
104. 73280 Diospyros sp. C. Lakoet 0438
105. 73713 Diospyros sp. W. Pongamornkul 04123
106. 73807 Diospyros sp. P. Phaosrichai 48
107. 73811 Diospyros sp. P. Phaosrichai 52
108. 74780 Diospyros sp. W. Pongamornkul 04254
109. 75479 Diospyros sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095323
110. 75727 Diospyros sp. W. Pongamornkul 4312
111. 76270 Diospyros sp. C. Maknoi 7120
112. 76143 Diospyros sp. C. Maknoi 6689
113. 76697 Diospyros sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11133
114. 77590 Diospyros sp. M. Norsaengsri 11519
115. 77795 Diospyros sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-10
116. 79001 Diospyros sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-197
117. 79167 Diospyros sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-362
118. 79723 Diospyros sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097272
119. 80757 Diospyros sp. K. Phoutthavong et al. 554
120. 80846 Diospyros sp. K. Phoutthavong et al. 618
121. 81979 Diospyros sp. M. Norsaengsri 12012
122. 82715 Diospyros sp. C. Maknoi 7616
123. 82795 Diospyros sp. C. Maknoi 7696
124. 82803 Diospyros sp. C. Maknoi 7704
125. 83026 Diospyros sp. M. Norsaengsri 12410
126. 83050 Diospyros sp. M. Norsaengsri 12434
127. 83054 Diospyros sp. M. Norsaengsri 12438
128. 85410 Diospyros sp. C. Maknoi 8058
129. 83170 Diospyros sp. W. Pongamornkul 4706
130. 84042 Diospyros sp. W. Pongamornkul 4828
131. 84255 Diospyros sp. S. Watthana & P. Srisanga 3089
132. 85352 Diospyros sp. C. Maknoi 8000
133. 84987 Diospyros sp. S. Watthana 3831
134. 85142 Diospyros sp. P. Phaosrichai 251
135. 85197 Diospyros sp. C. Maknoi 7845
136. 85257 Diospyros sp. C. Maknoi 7905
137. 86206 Diospyros sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-210
138. 85645 Diospyros sp. C. Maknoi 8344
139. 86075 Diospyros sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-079
140. 86269 Diospyros sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-273
141. 86742 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 037/58
142. 88039 Diospyros sp. C. Maknoi 7725
143. 88939 Diospyros sp. C. Maknoi 8540
144. 89840 Diospyros sp. N. Muangyen 813
145. 90417 Diospyros sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-339
146. 91109 Diospyros sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3476
147. 91244 Diospyros sp. S. Sawangsawat 429
148. 95376 Diospyros sp. C. Maknoi 6393
149. 95874 Diospyros sp. N. Muangyen 1830
150. 96539 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 055/60
151. 96729 Diospyros sp. C. Glamwaewwong 245/60
152. 97114 Diospyros sp. P. Phaosrichai 498
153. 101672 Diospyros sp. W. Pongamornkul 6213
154. 104795 Diospyros sp. C. Maknoi 5671
155. 105558 Diospyros sp. C. Maknoi 6901
156. 105592 Diospyros sp. C. Maknoi 7020
157. 105725 Diospyros sp. C. Maknoi 6918
158. 109792 Diospyros sp. TLBG 113
159. 110775 Diospyros sp. N. Muangyen 1988
160. 112300 Diospyros sp. Buasroi Mala 35
161. 112842 Diospyros sp. N. Muangyen 2329
162. 115080 Diospyros sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 615
163. 116808 Diospyros sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-431
164. 114339 Diospyros sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4682
165. 115864 Diospyros sp. K. Wangwasit 180426-28
166. 115748 Diospyros sp. K. Wangwasit 180321-45
167. 115950 Diospyros sp. K. Wangwasit 180718-38
168. 115986 Diospyros sp. K. Wangwasit 180911-6
169. 116028 Diospyros sp. K. Wangwasit 180912-17
170. 116532 Diospyros sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-156
171. 117975 Diospyros sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-345
172. 117998 Diospyros sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-368
173. 118505 Diospyros sp. K. Kertsawang 3811

ปิด

QR code