ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 53043
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Markhamia stipulata (Wall.) Seem.
Family name

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7615
Collected date

วันที่เก็บ

24 Feb 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree ca 5 m high, flower purple, fruit brown with hairy.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

477.5
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

42    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 98 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Nanakorn et al. 098
2. 2853 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Nanakorn et al. 2853
3. 2854 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Nanakorn et al. 2854
4. 2855 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Nanakorn et al. 2855
5. 5651 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Nanakorn et al. 5651
6. 10859 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Sucheera 11
7. 13651 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. P. Suksathan 1417
8. 19384 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Glamwaewwong 15
9. 19751 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. La-ongsri 113
10. 25862 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Nanakorn et al. 25714
11. 28336 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-19
12. 33148 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Warintorn K. 07-132
13. 33233 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Jatupol K. 07-014
14. 31299 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2974
15. 34271 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Pongamornkul 1629
16. 39702 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. M. Norsaengsri 4809
17. 39755 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. M. Norsaengsri 4862
18. 44939 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Jitipon Tasaneeyakon HN1803
19. 45245 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. D. Khrueasan MS45
20. 50700 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. L. Kamkom 07007
21. 51241 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. M. Norsaengsri 2663
22. 52746 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Maknoi 2915
23. 53173 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Yin-Jiantao 1403
24. 66724 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Maknoi 4218
25. 69702 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. V. Nguanchoo 290
26. 69719 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. V. Nguanchoo 581
27. 70829 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 037
28. 71047 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Phengklai 10334
29. 73382 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Lakoet 0540
30. 73660 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Pongamornkul 04070
31. 81909 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. M. Norsaengsri 11943
32. 81922 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. M. Norsaengsri 11956
33. 83069 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Pongamornkul 4604
34. 87084 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Glamwaewwong 378/58
35. 93033 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. D. Argyriou 216
36. 93082 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. N. Turreira-Garcia 137
37. 94360 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. N. Muangyen 1487
38. 98340 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-220
39. 98174 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-054
40. 105865 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Pimsiri PN101
41. 107435 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-204
42. 108324 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Pongamornkul 6532

ปิด

QR code