ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 5568
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don
Family name

ชื่อวงศ์

ROSACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Nang phaya suea krong
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 5568
Collected date

วันที่เก็บ

19 Jan 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Medium size tree 12 m high. Bark shiny with lenticel marks. Flowers pink, emerge with new leaves.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 402 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 402
2. 517 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 517
3. 2849 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 2849
4. 5556 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 5556
5. 6068 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 6068
6. 12841 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga 371
7. 22501 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga 2340
8. 23782 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga 2703
9. 29464 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don C. Glamwaewwong 1289
10. 35751 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8609
11. 36592 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi 1912
12. 42693 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don Jatupol K. 10-519
13. 46533 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 2608
14. 59552 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don Romklao Botanical Garden 0158/2554
15. 60533 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don Ling Shein Man 088145
16. 61118 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086505
17. 65766 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 10259
18. 65949 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don K. Srithi 482
19. 68927 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089476
20. 71978 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don N. Muangyen 0070
21. 72004 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don N. Muangyen 0096
22. 79951 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097609
23. 79952 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097497
24. 80722 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 4579
25. 90376 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-298
26. 93392 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don Alisa Narai 03
27. 93768 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021697
28. 94467 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don N. Muangyen 1594
29. 98268 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-148
30. 106376 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 831
31. 117061 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-254
32. 118836 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don K. Inthamma 414
33. 122686 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-156
34. 129354 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don Akharasit Bunsongthae 220
35. 130349 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2491
36. 138053 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2947

ปิด

QR code