ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 53045
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus hispida L.f.
Family name

ชื่อวงศ์

Moraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7617
Collected date

วันที่เก็บ

24 Feb 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10 m high. Fig green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

477.5
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

86    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 288 Ficus hispida L.f. W. Nanakorn et al. 288
2. 9159 Ficus hispida L.f. W. Nanakorn et al. 9159
3. 31812 Ficus hispida L.f. C. Maknoi 1525
4. 33057 Ficus hispida L.f. Warintorn K. 07 41
5. 41137 Ficus hispida L.f. Jatupol K. 09 491
6. 43554 Ficus hispida L.f. S. Gardner, P. Tippayasri ST 1464
7. 43589 Ficus hispida L.f. S. Gardner, P. Sidisunthon ST 1090
8. 48935 Ficus hispida L.f. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32997
9. 48950 Ficus hispida L.f. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33045
10. 48955 Ficus hispida L.f. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33363
11. 51229 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri 2651
12. 52246 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, N. Romkham 1488
13. 52319 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, N. Romkham 1353
14. 54482 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri, P. Thongson 6977
15. 56622 Ficus hispida L.f. Puangpen et al. N 18
16. 57624 Ficus hispida L.f. C. Maknoi 4008
17. 57932 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9034
18. 58144 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri, N. Tathana 8677
19. 60061 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2222
20. 62776 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri 9988
21. 62915 Ficus hispida L.f. C. Lakoet 252
22. 64545 Ficus hispida L.f. W. Pongamornkul 3094
23. 66239 Ficus hispida L.f. W. Pongamornkul 3277
24. 66597 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2857
25. 66617 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri 10462
26. 67002 Ficus hispida L.f. W. Pongamornkul 3584
27. 67326 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri, R. Insea 8150
28. 68582 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2946
29. 68584 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2948
30. 68293 Ficus hispida L.f. C. Maknoi 4397
31. 68633 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2997
32. 71554 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, W. Kuttiyot 1091
33. 71705 Ficus hispida L.f. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91152
34. 72721 Ficus hispida L.f. C. Maknoi 4956
35. 72828 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri 10938
36. 75236 Ficus hispida L.f. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2400
37. 75294 Ficus hispida L.f. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 94971
38. 75491 Ficus hispida L.f. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95183
39. 76132 Ficus hispida L.f. C. Maknoi 6677
40. 80016 Ficus hispida L.f. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97906
41. 80033 Ficus hispida L.f. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97110
42. 80204 Ficus hispida L.f. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 20
43. 81877 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri 11911
44. 81929 Ficus hispida L.f. M. Norsaengsri 11962
45. 83088 Ficus hispida L.f. W. Pongamornkul 4623
46. 87320 Ficus hispida L.f. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 162
47. 89157 Ficus hispida L.f. N. Muangyen 748
48. 90121 Ficus hispida L.f. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 44
49. 90693 Ficus hispida L.f. N. Muangyen 955
50. 92676 Ficus hispida L.f. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 67
51. 93015 Ficus hispida L.f. D. Argyriou 242
52. 94641 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4010
53. 93882 Ficus hispida L.f. T. Akiyama, N. Kuroiwa, K. Fujikawa, H. Sonoki, K.M.Htwe 30243
54. 95525 Ficus hispida L.f. N. Muangyen 1722
55. 98411 Ficus hispida L.f. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 291
56. 98760 Ficus hispida L.f. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 237
57. 101770 Ficus hispida L.f. P. Panyadee, W. Pongamornkul 58
58. 109768 Ficus hispida L.f. Kanokpan Nhoodang 45
59. 113023 Ficus hispida L.f. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6628
60. 113198 Ficus hispida L.f. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak, S. Wongwan 3892
61. 113702 Ficus hispida L.f. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 403
62. 114513 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4851
63. 115055 Ficus hispida L.f. K. Phromnoi 6
64. 115367 Ficus hispida L.f. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 902
65. 115746 Ficus hispida L.f. K. Wangwasit 180321 43
66. 115788 Ficus hispida L.f. K. Wangwasit 180322 38
67. 115873 Ficus hispida L.f. K. Wangwasit 180426 37
68. 116625 Ficus hispida L.f. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 248
69. 117880 Ficus hispida L.f. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 250
70. 118714 Ficus hispida L.f. N. Boonruang 63
71. 118766 Ficus hispida L.f. N. Boonruang 116
72. 120830 Ficus hispida L.f. N. Muangyen 2812
73. 121654 Ficus hispida L.f. N. Boonruang, W. La-ongsri 557
74. 123906 Ficus hispida L.f. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5828
75. 125659 Ficus hispida L.f. K. Punchay 327
76. 127138 Ficus hispida L.f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1869
77. 127175 Ficus hispida L.f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1906
78. 127194 Ficus hispida L.f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1925
79. 127347 Ficus hispida L.f. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1979
80. 128825 Ficus hispida L.f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2265
81. 128948 Ficus hispida L.f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2387
82. 131085 Ficus hispida L.f. W. Laongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya , S. Satatha 2276
83. 133891 Ficus hispida L.f. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3411
84. 137418 Ficus hispida L.f. K. Kertsawang 2672
85. 139146 Ficus hispida L.f. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 461
86. 141703 Ficus hispida L.f. Suchanya Kantasa SK 208

ปิด

QR code