ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 53301
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leea setuligera C.B. Clarke
Family name

ชื่อวงศ์

Vitaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7967
Collected date

วันที่เก็บ

31 Aug 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sarayut Rakarcha
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2 m high. Inflorescence red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

48    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 31218 Leea setuligera C.B. Clarke P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2893
2. 36250 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri, C. Lakoet 2764
3. 36251 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri, C. Lakoet 3890
4. 36252 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri, C. Lakoet 3897
5. 39010 Leea setuligera C.B. Clarke W. Pongamornkul 2355
6. 38948 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi 2618
7. 45986 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi 3898
8. 50231 Leea setuligera C.B. Clarke J.F. Maxwell 10 22
9. 51808 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri, N. Tathana 7862
10. 52641 Leea setuligera C.B. Clarke W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1726
11. 53347 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8014
12. 56501 Leea setuligera C.B. Clarke Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 51138
13. 59161 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri, N. Tathana 9698
14. 62031 Leea setuligera C.B. Clarke Ling Shein Mang 87455
15. 64022 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri, P. Thongson 6909
16. 64699 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9963
17. 66814 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri 10412
18. 66972 Leea setuligera C.B. Clarke W. Pongamornkul 3554
19. 66992 Leea setuligera C.B. Clarke W. Pongamornkul 3574
20. 68591 Leea setuligera C.B. Clarke W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2955
21. 67898 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri 10578
22. 67906 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri 10586
23. 68829 Leea setuligera C.B. Clarke Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89655
24. 73159 Leea setuligera C.B. Clarke M. Norsaengsri 11329
25. 73858 Leea setuligera C.B. Clarke P. Phaosrichai 100
26. 75461 Leea setuligera C.B. Clarke Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95124
27. 75966 Leea setuligera C.B. Clarke Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Tun Tin, Law Shine 94306
28. 76236 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi 7086
29. 76629 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi 7198
30. 78708 Leea setuligera C.B. Clarke Ling Shien Mang 55017
31. 78710 Leea setuligera C.B. Clarke Ling Shien Mang 55263
32. 85394 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi 8042
33. 85618 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi 8317
34. 86012 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 16
35. 86480 Leea setuligera C.B. Clarke W. Tanming 932
36. 88389 Leea setuligera C.B. Clarke N. Muangyen 241
37. 88829 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi 8430
38. 90800 Leea setuligera C.B. Clarke W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3408
39. 96081 Leea setuligera C.B. Clarke W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4265
40. 96136 Leea setuligera C.B. Clarke W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4320
41. 97043 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi 5547
42. 104883 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi 6017
43. 116022 Leea setuligera C.B. Clarke K. Wangwasit 180912 11
44. 117817 Leea setuligera C.B. Clarke C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 187
45. 121403 Leea setuligera C.B. Clarke W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1023
46. 126958 Leea setuligera C.B. Clarke W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1689
47. 127622 Leea setuligera C.B. Clarke W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2589
48. 127624 Leea setuligera C.B. Clarke W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2591

ปิด

QR code