ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 53473
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dichroa febrifuga Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

HYDRANGEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Yin-Jiantao 1298
Collected date

วันที่เก็บ

3 Dec 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub. Fruit purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Yunnan, China
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1585
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6341 Dichroa febrifuga Lour. W. Nanakorn et al. 6341
2. 10430 Dichroa febrifuga Lour. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 107
3. 11110 Dichroa febrifuga Lour. L. Averyanov 2493
4. 11138 Dichroa febrifuga Lour. L. Averyanov 3391
5. 13662 Dichroa febrifuga Lour. P. Suksathan 1432
6. 12850 Dichroa febrifuga Lour. P. Srisanga 380
7. 14436 Dichroa febrifuga Lour. P. Srisanga 729
8. 14888 Dichroa febrifuga Lour. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 428
9. 15187 Dichroa febrifuga Lour. P. Srisanga 902
10. 15507 Dichroa febrifuga Lour. M. Wongnak 59
11. 20007 Dichroa febrifuga Lour. C. Maknoi 56
12. 21669 Dichroa febrifuga Lour. S. Watthana 1461
13. 29147 Dichroa febrifuga Lour. C. Maknoi 643.1
14. 30607 Dichroa febrifuga Lour. P. Suksathan 4227
15. 31910 Dichroa febrifuga Lour. Pranee Palee 991
16. 38847 Dichroa febrifuga Lour. C. Maknoi 2517
17. 43114 Dichroa febrifuga Lour. Wang Hong 8333
18. 47189 Dichroa febrifuga Lour. Chusie KY235
19. 51014 Dichroa febrifuga Lour. W. Pongamornkul 2620
20. 60308 Dichroa febrifuga Lour. Wang Hong 8333
21. 63366 Dichroa febrifuga Lour. Zhou-Shishun 7567
22. 69279 Dichroa febrifuga Lour. Zhou-Shishun 6906
23. 71945 Dichroa febrifuga Lour. Ratchuporn Spanuchat s.n.
24. 84189 Dichroa febrifuga Lour. W. Pongamornkul 4975
25. 85709 Dichroa febrifuga Lour. W. Pongamornkul 5050
26. 93617 Dichroa febrifuga Lour. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5800
27. 94533 Dichroa febrifuga Lour. N. Muangyen 1660
28. 95748 Dichroa febrifuga Lour. W. Pongamornkul 6032
29. 111461 Dichroa febrifuga Lour. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-409

ปิด

QR code