ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 53484
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Argyreia capitata (Vahl) Choisy.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Yin-Jiantao,Shi-Xueqiang 1238
Collected date

วันที่เก็บ

24 Nov 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Vine, flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Yunnan, China
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

27    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7900 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. W. Nanakorn et al. 7900
2. 16733 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. S. Sasrirat 182
3. 19563 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. W. Pongamornkul 609
4. 29132 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. S. Watthana & H. Kurzweil 2185
5. 30031 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. S. Chongko 593
6. 30057 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. S. Chongko 621
7. 30308 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1263
8. 33932 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. J.F. Maxwell 07-704
9. 34128 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. W. Pongamornkul 2053
10. 35582 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8415
11. 36392 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3035
12. 38715 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. S. Watthana 2941
13. 40335 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. C. Maknoi 2706
14. 40597 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. J.F. Maxwell 08-228
15. 46280 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. S. Sawangsawat 2
16. 51129 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. W. Pongamornkul 2735
17. 52737 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. C. Maknoi 2906
18. 56778 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1968
19. 62410 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. Romklao Botanical Garden 0350/2554
20. 64712 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. Staples, G., Traiperm, P.; Pisuttimarn, P. 1532
21. 68393 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. C. Maknoi 4496
22. 73661 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. W. Pongamornkul 04071
23. 77737 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. M. Norsaengsri 11656
24. 77772 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. W. Tanming 738
25. 81233 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. C. Maknoi 7415
26. 116570 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-194
27. 120632 Argyreia capitata (Vahl) Choisy. N. Muangyen 2615

ปิด

QR code