ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 53554
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth.
Family name

ชื่อวงศ์

GELSEMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Yin-Jiantao 1250
Collected date

วันที่เก็บ

2 Dec 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Vine. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Yunnan, China
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1560
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8730 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. Thongson s.n.
2. 11661 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. P. Srisanga 249
3. 11803 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. S. Sasrirat 8
4. 12580 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. P. Srisanga 341
5. 15350 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. W. Pongamornkul, S. Watthana & R. Panya 457
6. 18285 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. M. Norsaengsri 1057
7. 18735 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. P. Srisanga 1893
8. 22744 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2476
9. 43035 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. Zhou Shi-shun 3396
10. 51113 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. W. Pongamornkul 2719
11. 60365 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. Wang Hong 8007
12. 65319 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. K. Srithi 104
13. 69304 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. Zhou-Shishun 6662
14. 71921 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. J. Towaranonte s.n.
15. 71950 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. Ratchuporn Spanuchat s.n.
16. 80792 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. K. Phoutthavong et al. 512
17. 90211 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-134
18. 90212 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-135
19. 98248 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-128
20. 98250 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-130
21. 98880 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-357
22. 107492 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-268
23. 107539 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-324
24. 109710 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-280
25. 113722 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-423
26. 114079 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-329
27. 114088 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-338
28. 122801 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-271
29. 122944 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-414
30. 123374 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-368
31. 131472 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. Chusie Trisonthi BD 61

ปิด

QR code