ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 53777
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xyris sp.
Family name

ชื่อวงศ์

XYRIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 3058
Collected date

วันที่เก็บ

11 Feb 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Roi Et, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

14    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 29427 Xyris sp. P. Suksathan s.n.
2. 31041 Xyris sp. K. Kertsawang 747
3. 34543 Xyris sp. P. Suksathan 4348
4. 34552 Xyris sp. P. Suksathan 4359
5. 37052 Xyris sp. P. Suksathan 4621
6. 102036 Xyris sp. K. Kertsawang 4300
7. 102097 Xyris sp. K. Kertsawang 4361
8. 102107 Xyris sp. K. Kertsawang 4371
9. 102124 Xyris sp. K. Kertsawang 4388
10. 102127 Xyris sp. K. Kertsawang 4391
11. 101974 Xyris sp. K. Kertsawang 4238
12. 101976 Xyris sp. K. Kertsawang 4240
13. 102006 Xyris sp. K. Kertsawang 4270
14. 105942 Xyris sp. W. Pongamornkul 6418

ปิด

QR code