ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 54032
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gordonia dalglieshiana Craib
Family name

ชื่อวงศ์

THEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 8210
Collected date

วันที่เก็บ

12 Oct 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 3 m high by waterfall. Flower white. Stamen yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

19    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 13636 Gordonia dalglieshiana Craib P. Suksathan 1402
2. 17263 Gordonia dalglieshiana Craib P. Suksathan 2572
3. 35280 Gordonia dalglieshiana Craib Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8078
4. 36390 Gordonia dalglieshiana Craib P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3033
5. 36665 Gordonia dalglieshiana Craib C. Maknoi 1985
6. 38622 Gordonia dalglieshiana Craib W. Pongamornkul 2472
7. 40991 Gordonia dalglieshiana Craib K. Kertsawang 904
8. 59626 Gordonia dalglieshiana Craib T. Khambai 37
9. 59688 Gordonia dalglieshiana Craib T. Khambai 99
10. 89128 Gordonia dalglieshiana Craib N. Muangyen 719
11. 104380 Gordonia dalglieshiana Craib T. Khambai 403
12. 104391 Gordonia dalglieshiana Craib T. Khambai 414
13. 105315 Gordonia dalglieshiana Craib T. Khambai 221
14. 105423 Gordonia dalglieshiana Craib T. Khambai 389
15. 105433 Gordonia dalglieshiana Craib T. Khambai 399
16. 105434 Gordonia dalglieshiana Craib T. Khambai 400
17. 107292 Gordonia dalglieshiana Craib C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-051
18. 113382 Gordonia dalglieshiana Craib C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-83
19. 113807 Gordonia dalglieshiana Craib C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-057

ปิด

QR code