ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 5651
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Markhamia stipulata (Wall.) Seem.
Family name

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 5651
Collected date

วันที่เก็บ

23 Jan 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree in disturb forest, flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

53    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 98 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Nanakorn et al. 098
2. 2853 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Nanakorn et al. 2853
3. 2854 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Nanakorn et al. 2854
4. 2855 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Nanakorn et al. 2855
5. 10859 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Sucheera 11
6. 13651 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. P. Suksathan 1417
7. 19384 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Glamwaewwong 15
8. 19751 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. La-ongsri 113
9. 25862 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Nanakorn et al. 25714
10. 28336 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-19
11. 31299 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2974
12. 33148 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Warintorn K. 07-132
13. 33233 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Jatupol K. 07-014
14. 34271 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Pongamornkul 1629
15. 39755 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. M. Norsaengsri 4862
16. 39702 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. M. Norsaengsri 4809
17. 44939 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Jitipon Tasaneeyakon HN1803
18. 45245 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. D. Khrueasan MS45
19. 50700 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. L. Kamkom 07007
20. 51241 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. M. Norsaengsri 2663
21. 52746 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Maknoi 2915
22. 53043 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7615
23. 53173 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Yin-Jiantao 1403
24. 66724 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Maknoi 4218
25. 69702 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. V. Nguanchoo 290
26. 69719 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. V. Nguanchoo 581
27. 71047 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Phengklai 10334
28. 70829 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 037
29. 73382 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Lakoet 0540
30. 73660 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Pongamornkul 04070
31. 81909 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. M. Norsaengsri 11943
32. 81922 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. M. Norsaengsri 11956
33. 83069 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Pongamornkul 4604
34. 87084 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Glamwaewwong 378/58
35. 93033 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. D. Argyriou 216
36. 93082 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. N. Turreira-Garcia 137
37. 94360 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. N. Muangyen 1487
38. 98174 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-054
39. 98340 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-220
40. 105865 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. Pimsiri PN101
41. 107435 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-204
42. 108324 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Pongamornkul 6532
43. 114411 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4754
44. 115747 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. K. Wangwasit 180321-44
45. 119147 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. N. Muangyen 2581
46. 120853 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. N. Muangyen 2835
47. 121830 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1165
48. 122951 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-422
49. 125693 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. K. Punchay 494
50. 128069 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. K. Inthamma 922
51. 132326 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. W. Pongamornkul 7452
52. 134290 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. P. Srisanga, C. Maknoi 3724
53. 137714 Markhamia stipulata (Wall.) Seem. K. Inthamma 1298

ปิด

QR code