ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 53730
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyclea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Menispermaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 3011
Collected date

วันที่เก็บ

21 Jan 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber, covered by brown hairs. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

50    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 34960 Cyclea sp. W. Pongamornkul 1764
2. 37859 Cyclea sp. M. Norsaengsri 3825
3. 38547 Cyclea sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2319
4. 40410 Cyclea sp. C. Maknoi 2781
5. 64531 Cyclea sp. W. Pongamornkul 3080
6. 66712 Cyclea sp. C. Maknoi 4206
7. 71585 Cyclea sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1001
8. 72685 Cyclea sp. C. Maknoi 4920
9. 75446 Cyclea sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95103
10. 75791 Cyclea sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94506
11. 76690 Cyclea sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11126
12. 78571 Cyclea sp. Ling Shein Mang 92941
13. 78756 Cyclea sp. N. Kuroiwa, K. Fujikawa, H. Sonoki 30462
14. 78757 Cyclea sp. Kazumi Fujikawa, Atsushi Nomachi 35725
15. 78758 Cyclea sp. Nobuyuki Tanaka, Tomohisa Yukawa 81175
16. 81403 Cyclea sp. M. Norsaengsri 12198
17. 81904 Cyclea sp. M. Norsaengsri 11938
18. 86072 Cyclea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 76
19. 95093 Cyclea sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 132
20. 101074 Cyclea sp. W. Pongamornkul 6095
21. 107493 Cyclea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 270
22. 109854 Cyclea sp. TLBG 243
23. 111133 Cyclea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 81
24. 111247 Cyclea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 195
25. 113988 Cyclea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 238
26. 114065 Cyclea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 315
27. 115354 Cyclea sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 889
28. 116526 Cyclea sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 150
29. 116886 Cyclea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 78
30. 118986 Cyclea sp. K. Inthamma 573
31. 122578 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1538
32. 123316 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 310
33. 125306 Cyclea sp. W. Pongamornkul 7049
34. 125096 Cyclea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 718
35. 125206 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1621
36. 127619 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2586
37. 130929 Cyclea sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1202
38. 133008 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2972
39. 133055 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3019
40. 135214 Cyclea sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3380
41. 136446 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3471
42. 136504 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3529
43. 136550 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3575
44. 137828 Cyclea sp. K. Inthamma 1412
45. 138231 Cyclea sp. K. Inthamma 1507
46. 138782 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3661
47. 138959 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3838
48. 139049 Cyclea sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 358
49. 141447 Cyclea sp. K. Inthamma KI 720
50. 142555 Cyclea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 4198

ปิด

QR code