ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 54240
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Centotheca lappacea (L.) Desv.
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 8260
Collected date

วันที่เก็บ

3 Nov 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Grass in shady area. Flower green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

555
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

56    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1812 Centotheca lappacea (L.) Desv. W. Nanakorn et al. 1812
2. 2373 Centotheca lappacea (L.) Desv. M. Norsaengsri 811
3. 2409 Centotheca lappacea (L.) Desv. M. Norsaengsri s.n.
4. 2314 Centotheca lappacea (L.) Desv. M. Norsaengsri s.n.
5. 2448 Centotheca lappacea (L.) Desv. W. Nanakorn et al. 2448
6. 2642 Centotheca lappacea (L.) Desv. W. Nanakorn et al. 2642
7. 3119 Centotheca lappacea (L.) Desv. W. Nanakorn et al. 3119
8. 3374 Centotheca lappacea (L.) Desv. W. Nanakorn et al. 3374
9. 5090 Centotheca lappacea (L.) Desv. M. Norsaengsri 758
10. 6825 Centotheca lappacea (L.) Desv. W. Nanakorn et al. 6825
11. 7878 Centotheca lappacea (L.) Desv. W. Nanakorn et al. 7878
12. 8463 Centotheca lappacea (L.) Desv. W. Nanakorn et al. 8463
13. 10213 Centotheca lappacea (L.) Desv. W. Nanakorn et al. 10213
14. 12758 Centotheca lappacea (L.) Desv. K. Larsen 45492
15. 18381 Centotheca lappacea (L.) Desv. M. Norsaengsri s.n.
16. 24313 Centotheca lappacea (L.) Desv. S. Laegaard with M. Norsaengsri 21629
17. 34723 Centotheca lappacea (L.) Desv. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3485
18. 35581 Centotheca lappacea (L.) Desv. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8414
19. 36474 Centotheca lappacea (L.) Desv. P. Srisanga with W. Nanakorn, P. Suksathan, P. Panyachan 3118
20. 39530 Centotheca lappacea (L.) Desv. M. Norsaengsri 4619
21. 39534 Centotheca lappacea (L.) Desv. M. Norsaengsri 4623
22. 39546 Centotheca lappacea (L.) Desv. M. Norsaengsri 4635
23. 41321 Centotheca lappacea (L.) Desv. V.D. Buchkin, N.A. Bokal, A.V. Bykov, V.A. Khrisanova 357
24. 41343 Centotheca lappacea (L.) Desv. S. Watthana s.n.
25. 41818 Centotheca lappacea (L.) Desv. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 98
26. 46737 Centotheca lappacea (L.) Desv. M. Norsaengsri 2927
27. 48536 Centotheca lappacea (L.) Desv. M. Norsaengsri & N. Tathana 7287
28. 54334 Centotheca lappacea (L.) Desv. T. Yingkhachorn 11
29. 56825 Centotheca lappacea (L.) Desv. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2015
30. 57043 Centotheca lappacea (L.) Desv. M. Norsaengsri & N. Tathana 9322
31. 58156 Centotheca lappacea (L.) Desv. M. Norsaengsri & N. Tathana 8689
32. 58324 Centotheca lappacea (L.) Desv. M. Norsaengsri 654
33. 62764 Centotheca lappacea (L.) Desv. M. Norsaengsri 9976
34. 64233 Centotheca lappacea (L.) Desv. Pooma, R.; Pattharahirantricin, N.; Sirimongkol, S.; Supachok, P. 7601
35. 65258 Centotheca lappacea (L.) Desv. K. Srithi 701
36. 65541 Centotheca lappacea (L.) Desv. M. Norsaengsri 2251
37. 67392 Centotheca lappacea (L.) Desv. M. Norsaengsri 2201
38. 70854 Centotheca lappacea (L.) Desv. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 069
39. 72437 Centotheca lappacea (L.) Desv. M. Norsaengsri 606
40. 77585 Centotheca lappacea (L.) Desv. M. Norsaengsri 11514
41. 80211 Centotheca lappacea (L.) Desv. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-27
42. 83519 Centotheca lappacea (L.) Desv. Ubonwan Upho UBON 314
43. 84449 Centotheca lappacea (L.) Desv. K. Kertsawang 3303
44. 87649 Centotheca lappacea (L.) Desv. Saensouk et al. 35
45. 88320 Centotheca lappacea (L.) Desv. N. Muangyen 172
46. 88522 Centotheca lappacea (L.) Desv. N. Muangyen 374
47. 92434 Centotheca lappacea (L.) Desv. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3907
48. 93729 Centotheca lappacea (L.) Desv. K. Kertsawang 3648
49. 94293 Centotheca lappacea (L.) Desv. N. Muangyen 1421
50. 94579 Centotheca lappacea (L.) Desv. N. Muangyen 1705
51. 96241 Centotheca lappacea (L.) Desv. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4426
52. 102015 Centotheca lappacea (L.) Desv. K. Kertsawang 4279
53. 102104 Centotheca lappacea (L.) Desv. K. Kertsawang 4368
54. 103896 Centotheca lappacea (L.) Desv. S. Kamonnate 693
55. 107394 Centotheca lappacea (L.) Desv. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-160
56. 108608 Centotheca lappacea (L.) Desv. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5210

ปิด

QR code