ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 54397
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trema sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CANNABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Yingkhachorn 78
Collected date

วันที่เก็บ

16 Jan 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 3 m high. Flower pale green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phangnga, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

21    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 38280 Trema sp. P. Wessumritt 257
2. 40341 Trema sp. C. Maknoi 2712
3. 57163 Trema sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 278
4. 58080 Trema sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9832
5. 65088 Trema sp. K. Srithi s.n.
6. 72717 Trema sp. C. Maknoi 4952
7. 83802 Trema sp. P. Phaosrichai 188
8. 88870 Trema sp. C. Maknoi 8471
9. 107075 Trema sp. C. Maknoi 4840
10. 109837 Trema sp. TLBG 216
11. 111108 Trema sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-056
12. 111125 Trema sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-073
13. 111224 Trema sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-172
14. 113652 Trema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-353
15. 113734 Trema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-435
16. 116775 Trema sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-398
17. 116601 Trema sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-224
18. 116741 Trema sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-364
19. 117054 Trema sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-247
20. 118862 Trema sp. K. Inthamma 440
21. 120567 Trema sp. N. Muangyen 2333

ปิด

QR code