ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 54382
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aglaia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MELIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Yingkhachorn 60
Collected date

วันที่เก็บ

15 Jan 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 14 m high terminal bud brown. Flower corolla yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phangnga, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3713 Aglaia sp. W. Nanakorn et al. 3713
2. 10636 Aglaia sp. P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 238
3. 14899 Aglaia sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 439
4. 25858 Aglaia sp. Bot. KU 2006.55
5. 38215 Aglaia sp. P. Wessumritt 150
6. 38718 Aglaia sp. S. Watthana 2944
7. 49305 Aglaia sp. S. Gardner & P. Tippayasri ST1635
8. 49313 Aglaia sp. S. Gardner, S. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1747
9. 49314 Aglaia sp. S. Gardner, P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1167
10. 49326 Aglaia sp. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0828
11. 49626 Aglaia sp. S. Gardner, P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1515
12. 67336 Aglaia sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8160
13. 73208 Aglaia sp. M. Norsaengsri 11380
14. 76114 Aglaia sp. C. Maknoi 6659
15. 79010 Aglaia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-206
16. 79061 Aglaia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-256
17. 83018 Aglaia sp. M. Norsaengsri 12402
18. 84817 Aglaia sp. K. Kertsawang 2303
19. 87164 Aglaia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-007
20. 107457 Aglaia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-230
21. 115690 Aglaia sp. K. Wangwasit 180124-46
22. 115764 Aglaia sp. K. Wangwasit 180322-14
23. 115956 Aglaia sp. K. Wangwasit 180718-44
24. 116034 Aglaia sp. K. Wangwasit 180912-23
25. 132880 Aglaia sp. S. Pumikong 2019 34
26. 137049 Aglaia sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga,Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103179

ปิด

QR code