ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 54676
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vitex sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

KKU Staff. s.n.
Collected date

วันที่เก็บ

18 Oct 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 3-5 m, flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Songkhla, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

92    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4553 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 4553
2. 9592 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 9592
3. 17708 Vitex sp. W. Pongamornkul 634
4. 19114 Vitex sp. W. Nanakorn et al. 19114
5. 19520 Vitex sp. W. Pongamornkul 687
6. 19854 Vitex sp. S. Watthana 1154
7. 19869 Vitex sp. S. Watthana 1170
8. 24770 Vitex sp. K. Kertsawang 308
9. 27510 Vitex sp. C. Maknoi 697
10. 29055 Vitex sp. S. Suddee et al. 2629
11. 34369 Vitex sp. W. Pongamornkul 1728
12. 36248 Vitex sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3895
13. 38361 Vitex sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2133
14. 40862 Vitex sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6082
15. 46780 Vitex sp. M. Tanaros 181
16. 47760 Vitex sp. S. Sawangsawat 155
17. 51059 Vitex sp. W. Pongamornkul 2665
18. 53092 Vitex sp. Yin-Jiantao 1355
19. 53244 Vitex sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7713
20. 53925 Vitex sp. C. Maknoi 3207
21. 54396 Vitex sp. T. Yingkhachorn 77
22. 54644 Vitex sp. Sawai & Rob s.n.
23. 54645 Vitex sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
24. 57831 Vitex sp. Pooma, R.; Karaket, P., Pattharahirantricin, P., Saenggrit, S. 6947
25. 58088 Vitex sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9840
26. 61846 Vitex sp. Ling Shein Man 087318
27. 61898 Vitex sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087410
28. 62072 Vitex sp. D. Khrueasan MS-152
29. 62670 Vitex sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 178
30. 62548 Vitex sp. Romklao Botanical Garden 0488/2555
31. 63166 Vitex sp. Li-Jianwu 591
32. 64352 Vitex sp. W. Pongamornkul 2901
33. 65288 Vitex sp. K. Srithi 662
34. 66125 Vitex sp. M. Norsaengsri 6827
35. 67189 Vitex sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 702
36. 67217 Vitex sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 730
37. 66818 Vitex sp. M. Norsaengsri 10416
38. 68494 Vitex sp. C. Maknoi 4597
39. 68753 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089571
40. 68852 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089682
41. 70357 Vitex sp. C. Maknoi 3224
42. 70384 Vitex sp. C. Maknoi 3251
43. 71105 Vitex sp. S. Watthana 3822
44. 73137 Vitex sp. M. Norsaengsri 11306
45. 73154 Vitex sp. M. Norsaengsri 11324
46. 75080 Vitex sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2518
47. 75512 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095217
48. 75876 Vitex sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094421
49. 76566 Vitex sp. C. Maknoi 7135
50. 77564 Vitex sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11041
51. 77929 Vitex sp. C. Maknoi 5125
52. 79145 Vitex sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-340
53. 79173 Vitex sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-368
54. 85443 Vitex sp. C. Maknoi 8091
55. 85279 Vitex sp. C. Maknoi 7927
56. 85547 Vitex sp. C. Maknoi 8246
57. 86061 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-065
58. 86241 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-245
59. 86844 Vitex sp. C. Glamwaewwong 138/58
60. 87659 Vitex sp. Saensouk et al. 45
61. 90849 Vitex sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3458
62. 91215 Vitex sp. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3653
63. 92701 Vitex sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-092
64. 95148 Vitex sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-187
65. 97056 Vitex sp. P. Phaosrichai 440
66. 100746 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-349
67. 102583 Vitex sp. V. Nguanchoo 842
68. 104639 Vitex sp. C. Maknoi 5783
69. 104517 Vitex sp. W. Pongamornkul 6294
70. 104602 Vitex sp. W. Pongamornkul 6379
71. 104730 Vitex sp. C. Maknoi 5605
72. 105233 Vitex sp. C. Maknoi 6469
73. 105243 Vitex sp. C. Maknoi 6479
74. 106426 Vitex sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 881
75. 107042 Vitex sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 754
76. 110847 Vitex sp. N. Muangyen 2061
77. 110861 Vitex sp. N. Muangyen 2076
78. 111100 Vitex sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-048
79. 111335 Vitex sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-283
80. 111534 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-057
81. 111632 Vitex sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-155
82. 112584 Vitex sp. C. Maknoi 3381
83. 112703 Vitex sp. N. Muangyen 2190
84. 112801 Vitex sp. N. Muangyen 2288
85. 113419 Vitex sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-120
86. 113779 Vitex sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-029
87. 115337 Vitex sp. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 872
88. 116619 Vitex sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-242
89. 117600 Vitex sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1692
90. 118356 Vitex sp. K. Inthamma 244
91. 119000 Vitex sp. K. Inthamma 587
92. 119029 Vitex sp. K. Inthamma 617

ปิด

QR code