ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 54690
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Callicarpa longifolia Lam.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Leeratiwong 5-249
Collected date

วันที่เก็บ

5 Sep 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub ca 50 cm tall, scattered on roadside, calyx green-brown, corolla pink-violet, ripening fruits white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Songkhla, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

23    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4037 Callicarpa longifolia Lam. W. Nanakorn et al. 4037
2. 23207 Callicarpa longifolia Lam. P. Srisanga 2587
3. 28316 Callicarpa longifolia Lam. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-26
4. 30315 Callicarpa longifolia Lam. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1270
5. 34887 Callicarpa longifolia Lam. C. Leeratiwong 04-47
6. 42220 Callicarpa longifolia Lam. Wang Hong 8012
7. 44546 Callicarpa longifolia Lam. Zhou Shi-shun 3123
8. 46804 Callicarpa longifolia Lam. M. Tanaros 205
9. 54506 Callicarpa longifolia Lam. C. Leeratiwong 5-215
10. 54507 Callicarpa longifolia Lam. C. Leeratiwong 4-13
11. 54513 Callicarpa longifolia Lam. C. Leeratiwong 05-200
12. 54688 Callicarpa longifolia Lam. C. Leeratiwong 3-11
13. 58664 Callicarpa longifolia Lam. Zhou-Shishun 3323
14. 65285 Callicarpa longifolia Lam. K. Srithi 567
15. 88997 Callicarpa longifolia Lam. Ubonwan Upho UBON 198
16. 116582 Callicarpa longifolia Lam. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-206
17. 117802 Callicarpa longifolia Lam. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-172
18. 117822 Callicarpa longifolia Lam. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-192
19. 123176 Callicarpa longifolia Lam. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-170
20. 123225 Callicarpa longifolia Lam. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-219
21. 123332 Callicarpa longifolia Lam. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-326
22. 123720 Callicarpa longifolia Lam. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-257
23. 138438 Callicarpa longifolia Lam. K. Inthamma 1714

ปิด

QR code