ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 55056
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elsholtzia blanda (Benth.) Benth.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

B. Bongcheewin 762
Collected date

วันที่เก็บ

Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1600
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

33    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5731 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Nanakorn et al. 5731
2. 5871 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Nanakorn et al. 5871
3. 8258 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Nanakorn et al. 8258
4. 8290 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Nanakorn et al. 8290
5. 10147 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Thongson 80
6. 13672 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Suksathan 1443
7. 15309 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Suksathan 1583
8. 16270 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Srisanga 1127
9. 18696 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Srisanga 1854
10. 19317 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. S. Watthana 1087
11. 22205 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Srisanga 2265
12. 23631 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Srisanga 2640
13. 23778 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. P. Srisanga 2699
14. 34176 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 2101
15. 34207 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 2132
16. 47191 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Chusie KY8
17. 54632 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. B. Bongcheewin 477
18. 55644 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. B. Bongcheewin 475
19. 60619 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Ling Shein Man 088031
20. 60626 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Ling Shein Man 088021
21. 60755 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Law Shein 088276
22. 60959 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Ling Shein Man 087828
23. 61427 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Law Shein 088327
24. 61473 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. Ling Shein Man 087646
25. 65293 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. K. Srithi 514
26. 88197 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 5203
27. 89671 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 5657
28. 89672 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 5658
29. 94164 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 5864
30. 95565 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 5927
31. 95724 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 6008
32. 95752 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. W. Pongamornkul 6036
33. 102456 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. V. Nguanchoo 699

ปิด

QR code