ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 55255
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Salomonia cantoniensis Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

POLYGALACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Narumol Piwpuan 68
Collected date

วันที่เก็บ

18 Oct 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb on floor of grassland, flower white-purple, root odor.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chaiyaphum, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

21    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4081 Salomonia cantoniensis Lour. W. Nanakorn et al. 4081
2. 12398 Salomonia cantoniensis Lour. P. Suksathan 1293
3. 12436 Salomonia cantoniensis Lour. P. Suksathan 1331
4. 12437 Salomonia cantoniensis Lour. P. Suksathan 1332
5. 18195 Salomonia cantoniensis Lour. M. Norsaengsri 966
6. 18780 Salomonia cantoniensis Lour. W. Nanakorn 614
7. 20953 Salomonia cantoniensis Lour. P. Srisanga s.n.
8. 24738 Salomonia cantoniensis Lour. K. Kertsawang 233
9. 32075 Salomonia cantoniensis Lour. Pranee Palee 1064
10. 36056 Salomonia cantoniensis Lour. Jatupol K. 08-397
11. 36406 Salomonia cantoniensis Lour. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3050
12. 54850 Salomonia cantoniensis Lour. Narumol Piwpuan 20
13. 59091 Salomonia cantoniensis Lour. Yin-Jiantao 1823
14. 62365 Salomonia cantoniensis Lour. Romklao Botanical Garden 0652/2555
15. 64516 Salomonia cantoniensis Lour. W. Pongamornkul 3065
16. 75626 Salomonia cantoniensis Lour. W. Tanming 514
17. 75722 Salomonia cantoniensis Lour. W. Pongamornkul 4307
18. 84442 Salomonia cantoniensis Lour. K. Kertsawang 3296
19. 84281 Salomonia cantoniensis Lour. W. Khattiyot 372
20. 114127 Salomonia cantoniensis Lour. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-377
21. 117369 Salomonia cantoniensis Lour. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 955

ปิด

QR code