ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 55341
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asplenium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASPLENIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 8298
Collected date

วันที่เก็บ

3 Nov 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Fern on limestone cliff. Rhizome with brown hairs.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1275
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

76    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7786 Asplenium sp. W. Nanakorn et al. 7786
2. 20443 Asplenium sp. P. Thongson 188
3. 27719 Asplenium sp. C. Maknoi 905
4. 30448 Asplenium sp. P. Suksathan 4147
5. 30969 Asplenium sp. K. Kertsawang 675
6. 31315 Asplenium sp. K. Kertsawang 779
7. 36457 Asplenium sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3101
8. 36631 Asplenium sp. C. Maknoi 1951
9. 49003 Asplenium sp. Shigeyuki Mitsuta T- 50240
10. 50868 Asplenium sp. S. Watthana 3600
11. 50903 Asplenium sp. S. Watthana 3636
12. 53088 Asplenium sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7662
13. 53089 Asplenium sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7663
14. 53319 Asplenium sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7986
15. 54372 Asplenium sp. T. Yingkhachorn 50
16. 59183 Asplenium sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9720
17. 60012 Asplenium sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2172
18. 60517 Asplenium sp. Ling Shein Man 088164
19. 61128 Asplenium sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086524
20. 62286 Asplenium sp. Romklao Botanical Garden 0573/2555
21. 63499 Asplenium sp. M. Norsaengsri 6758
22. 63896 Asplenium sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9914
23. 63902 Asplenium sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9920
24. 64209 Asplenium sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2611
25. 64972 Asplenium sp. T. Pattanapeeradej 037
26. 65455 Asplenium sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2668
27. 66095 Asplenium sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10339
28. 66098 Asplenium sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10342
29. 66111 Asplenium sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10355
30. 67449 Asplenium sp. M. Norsaengsri et al. 008
31. 67892 Asplenium sp. M. Norsaengsri 10572
32. 68880 Asplenium sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089523
33. 68990 Asplenium sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089447
34. 69120 Asplenium sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089393
35. 73386 Asplenium sp. C. Lakoet 0544
36. 73914 Asplenium sp. M. Norsaengsri 11444
37. 73934 Asplenium sp. M. Norsaengsri 11464
38. 75220 Asplenium sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2261
39. 75011 Asplenium sp. M. Norsaengsri 11056
40. 75012 Asplenium sp. M. Norsaengsri 11057
41. 75148 Asplenium sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2290
42. 75245 Asplenium sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2415
43. 76339 Asplenium sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094135
44. 76605 Asplenium sp. C. Maknoi 7174
45. 77864 Asplenium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam & S. Sangvirotjanapat L1-78
46. 79214 Asplenium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-409
47. 80154 Asplenium sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097632
48. 80181 Asplenium sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097023
49. 80469 Asplenium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-284
50. 80612 Asplenium sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3114
51. 81986 Asplenium sp. M. Norsaengsri 12019
52. 86420 Asplenium sp. M. Wongnak 309
53. 87422 Asplenium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-264
54. 89431 Asplenium sp. W. Pongamornkul 5531
55. 94487 Asplenium sp. N. Muangyen 1614
56. 94671 Asplenium sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4040
57. 101155 Asplenium sp. W. Pongamornkul 6176
58. 107385 Asplenium sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-151
59. 111350 Asplenium sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-298
60. 111550 Asplenium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-073
61. 113292 Asplenium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3985
62. 114579 Asplenium sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4928
63. 116953 Asplenium sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-146
64. 116961 Asplenium sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-154
65. 118001 Asplenium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-371
66. 118527 Asplenium sp. K. Kertsawang 3833
67. 118659 Asplenium sp. K. Kertsawang 3965
68. 123851 Asplenium sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-388
69. 124674 Asplenium sp. N. Muangyen 3251
70. 125548 Asplenium sp. N. Muangyen 3629
71. 130911 Asplenium sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1184
72. 132764 Asplenium sp. A. Nuammee 642
73. 133951 Asplenium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3471
74. 134039 Asplenium sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3504
75. 138004 Asplenium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2898
76. 137996 Asplenium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2890

ปิด

QR code