ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 55398
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bridelia glauca Blume
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 8355
Collected date

วันที่เก็บ

4 Nov 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2 m high by stream bank. Fruit ovoid, green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

657
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

35    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 50 Bridelia glauca Blume W. Nanakorn et al. 050
2. 2600 Bridelia glauca Blume W. Nanakorn et al. 2600
3. 2797 Bridelia glauca Blume W. Nanakorn et al. 2797
4. 5457 Bridelia glauca Blume W. Nanakorn et al. 5457
5. 5756 Bridelia glauca Blume W. Nanakorn et al. 5756
6. 6252 Bridelia glauca Blume W. Nanakorn et al. 6252
7. 9961 Bridelia glauca Blume W. Nanakorn et al. 9961
8. 10942 Bridelia glauca Blume Sutthirut 02
9. 14348 Bridelia glauca Blume W. Pongamornkul, P. Kumphet & S. Watthana 434
10. 15200 Bridelia glauca Blume P. Srisanga 915
11. 15402 Bridelia glauca Blume S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 594
12. 17380 Bridelia glauca Blume P. Srisanga 1364
13. 18159 Bridelia glauca Blume P. Srisanga 1712
14. 17954 Bridelia glauca Blume P. Srisanga 1507
15. 18079 Bridelia glauca Blume P. Srisanga 1632
16. 22170 Bridelia glauca Blume P. Srisanga 2230
17. 30685 Bridelia glauca Blume P. Suksathan 4305
18. 31992 Bridelia glauca Blume Pranee Palee 910
19. 35366 Bridelia glauca Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8179
20. 35725 Bridelia glauca Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN85777
21. 37541 Bridelia glauca Blume J.F. Maxwell 06-360
22. 56769 Bridelia glauca Blume W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1959
23. 60628 Bridelia glauca Blume Ling Shein Man 088019
24. 61158 Bridelia glauca Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086651
25. 61532 Bridelia glauca Blume Ling Shein Man 087081
26. 61836 Bridelia glauca Blume Ling Shein Man 087328
27. 61908 Bridelia glauca Blume Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087392
28. 66427 Bridelia glauca Blume W. Pongamornkul 3419
29. 66689 Bridelia glauca Blume C. Maknoi 4190
30. 68230 Bridelia glauca Blume C. Maknoi 4335
31. 73740 Bridelia glauca Blume W. Pongamornkul 04150
32. 89245 Bridelia glauca Blume C. Maknoi 4039
33. 101295 Bridelia glauca Blume S. Wanchan 08
34. 101966 Bridelia glauca Blume Phiangphak Sukkharak 21
35. 109555 Bridelia glauca Blume S. Wanchan 08

ปิด

QR code