ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 55395
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diospyros mollis Griff.
Family name

ชื่อวงศ์

EBENACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 8352
Collected date

วันที่เก็บ

4 Nov 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sarayut Rakarcha
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 8 m high in evergreen forest. Fruit globose, green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

657
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

32    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9596 Diospyros mollis Griff. W. Nanakorn et al. 9596
2. 10582 Diospyros mollis Griff. P. Srisanga 207
3. 17145 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri 930
4. 28969 Diospyros mollis Griff. W. Nanakorn et al. 28969
5. 32116 Diospyros mollis Griff. S. Chongko 492
6. 40038 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri 5143
7. 40524 Diospyros mollis Griff. J.F. Maxwell 08-152
8. 47069 Diospyros mollis Griff. C. Maknoi 3559
9. 48664 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri & N. Tathana 7415
10. 50995 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri 5346
11. 50998 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri 5349
12. 51447 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri & N. Tathana 7517
13. 58301 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri 5311
14. 63870 Diospyros mollis Griff. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9888
15. 70609 Diospyros mollis Griff. Khin Myo Htwe 020364
16. 76823 Diospyros mollis Griff. W. Tanming 597
17. 77859 Diospyros mollis Griff. C. Maknoi 5162
18. 77950 Diospyros mollis Griff. C. Maknoi 5146
19. 88598 Diospyros mollis Griff. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 449
20. 89148 Diospyros mollis Griff. N. Muangyen 739
21. 92040 Diospyros mollis Griff. K. Kertsawang 3605
22. 95398 Diospyros mollis Griff. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4210
23. 96233 Diospyros mollis Griff. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4418
24. 100721 Diospyros mollis Griff. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-324
25. 108655 Diospyros mollis Griff. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5259
26. 110620 Diospyros mollis Griff. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5735
27. 114355 Diospyros mollis Griff. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4698
28. 114449 Diospyros mollis Griff. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4794
29. 121640 Diospyros mollis Griff. N. Boonruang & W. La-ongsri 0543
30. 132995 Diospyros mollis Griff. N. Muangyen 3908
31. 134030 Diospyros mollis Griff. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3495
32. 137439 Diospyros mollis Griff. K. Kertsawang 2693

ปิด

QR code