ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 5858
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vernonia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 5858
Collected date

วันที่เก็บ

28 Jan 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

W. Pongamornkul
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 3-5 m in open area. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

183    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2916 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 2916
2. 5337 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5337
3. 5683 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5683
4. 5760 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5760
5. 6015 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 6015
6. 6033 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 6033
7. 6156 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 6156
8. 8306 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8306
9. 8415 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8415
10. 8629 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8629
11. 8925 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8925
12. 9823 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 9823
13. 10100 Vernonia sp. W. Pongamornkul 23
14. 10191 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 10191
15. 10277 Vernonia sp. W. Pongamornkul 48
16. 12288 Vernonia sp. W. Pongamornkul 343
17. 12812 Vernonia sp. Serm 41
18. 13029 Vernonia sp. W. Pongamornkul 391
19. 13062 Vernonia sp. P. Srisanga 458
20. 16067 Vernonia sp. P. Suksathan s.n.
21. 16438 Vernonia sp. P. Suksathan 2111
22. 16635 Vernonia sp. P. Srisanga 1229
23. 17354 Vernonia sp. M. Norsaengsri 906
24. 18239 Vernonia sp. M. Norsaengsri 1010
25. 18804 Vernonia sp. W. Nanakorn 1125
26. 23296 Vernonia sp. W. Pongamornkul 942
27. 21451 Vernonia sp. M. Norsaengsri 1696
28. 22715 Vernonia sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2447
29. 22754 Vernonia sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2486
30. 22800 Vernonia sp. C. Glamwaewwong 161
31. 23053 Vernonia sp. C. Glamwaewwong 219
32. 23612 Vernonia sp. P. Srisanga 2621
33. 23614 Vernonia sp. P. Srisanga 2623
34. 23861 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 23861
35. 23897 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 23897
36. 27531 Vernonia sp. C. Maknoi 718
37. 28294 Vernonia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-21(2)
38. 31252 Vernonia sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2927
39. 32838 Vernonia sp. N. Muangyen 154
40. 33376 Vernonia sp. Jatupol K. 07-157
41. 34149 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2074
42. 34150 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2075
43. 34152 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2077
44. 34157 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2082
45. 34163 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2088
46. 34286 Vernonia sp. W. Pongamornkul 1644
47. 34287 Vernonia sp. W. Pongamornkul 1646
48. 36341 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2288
49. 36781 Vernonia sp. P. Suksathan 4525
50. 37228 Vernonia sp. C. Maknoi 2109
51. 37789 Vernonia sp. M. Norsaengsri 3744
52. 37791 Vernonia sp. M. Norsaengsri 3746
53. 37786 Vernonia sp. M. Norsaengsri 3741
54. 38070 Vernonia sp. S. Watthana 2771
55. 38087 Vernonia sp. S. Watthana & A. Keratikorkul 2864
56. 38341 Vernonia sp. P. Srisanga & P. Suksathan 3274
57. 38615 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2465
58. 38618 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2468
59. 38584 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2434
60. 42548 Vernonia sp. S. Bunwong 357
61. 42562 Vernonia sp. S. Bunwong 385
62. 42564 Vernonia sp. S. Bunwong 388
63. 42976 Vernonia sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4570
64. 45239 Vernonia sp. D. Khrueasan MS-18
65. 46513 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2588
66. 46528 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2603
67. 48145 Vernonia sp. W. Boonprakop 0118
68. 49237 Vernonia sp. Tatemi Shimizu, Fumihiro Konta, Tem Smitinand, Thawatchai Wongprasert & Bunnak Sangkhachand T-29229
69. 49238 Vernonia sp. Tatemi Shimizu, Fumihiro Konta, Tem Smitinand, Thawatchai Wongprasert & Bunnak Sangkhachand T-29269
70. 49910 Vernonia sp. M. Norsaengsri 6430
71. 49921 Vernonia sp. M. Norsaengsri 6441
72. 50414 Vernonia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33720
73. 50912 Vernonia sp. S. Watthana 3645
74. 51166 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2772
75. 51798 Vernonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7852
76. 52812 Vernonia sp. C. Maknoi 2981
77. 52953 Vernonia sp. C. Maknoi 3950
78. 53761 Vernonia sp. C. Maknoi 3042
79. 53821 Vernonia sp. C. Maknoi 3102
80. 53846 Vernonia sp. C. Maknoi 3128
81. 54203 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5984
82. 55717 Vernonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8517
83. 56190 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5761
84. 57934 Vernonia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9036
85. 58077 Vernonia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9829
86. 59110 Vernonia sp. Yin-Jiantao 1962
87. 59308 Vernonia sp. Li-Jianwu 268
88. 59716 Vernonia sp. S. Klongngern 11
89. 60692 Vernonia sp. Ling Shein Man 087871
90. 60883 Vernonia sp. Ling Shein Man 087251
91. 62252 Vernonia sp. Romklao Botanical Garden 0539/2555
92. 62418 Vernonia sp. Romklao Botanical Garden 0358/2554
93. 63837 Vernonia sp. P. Thongson 22
94. 65719 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10211
95. 65720 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10212
96. 66244 Vernonia sp. W. Pongamornkul 3282
97. 67778 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5836
98. 68707 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10618
99. 70922 Vernonia sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5740
100. 70827 Vernonia sp. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 035
101. 70830 Vernonia sp. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 039
102. 71662 Vernonia sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091103
103. 72773 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10879
104. 72774 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10880
105. 72068 Vernonia sp. W. Pongamornkul 03948
106. 73021 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10802
107. 73024 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10805
108. 73744 Vernonia sp. W. Pongamornkul 04154
109. 74458 Vernonia sp. Zhou-Shishun 8432
110. 80383 Vernonia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-198
111. 80506 Vernonia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-321
112. 80642 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3144
113. 80680 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4537
114. 80717 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4574
115. 80720 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4577
116. 81591 Vernonia sp. C. Maknoi 651
117. 81374 Vernonia sp. M. Norsaengsri 12169
118. 81691 Vernonia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11731
119. 82819 Vernonia sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2685
120. 83070 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4605
121. 83192 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4727
122. 83293 Vernonia sp. C. Maknoi 7810
123. 83316 Vernonia sp. C. Maknoi 7833
124. 83414 Vernonia sp. K. Wangwasit 050518-2
125. 83677 Vernonia sp. S. Bunma s.n.
126. 84029 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4815
127. 85939 Vernonia sp. K. Wangwasit 050316-3
128. 85941 Vernonia sp. K. Wangwasit 050318-10
129. 85944 Vernonia sp. K. Wangwasit 050518-2
130. 85949 Vernonia sp. K. Wangwasit 041122-17
131. 86321 Vernonia sp. M. Wongnak 368
132. 87310 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-152
133. 89055 Vernonia sp. N. Muangyen 646
134. 89104 Vernonia sp. N. Muangyen 695
135. 89324 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5424
136. 88457 Vernonia sp. N. Muangyen 309
137. 89453 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5553
138. 89654 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5640
139. 90182 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-105
140. 90260 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-183
141. 90300 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-223
142. 90335 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-258
143. 90467 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-389
144. 90539 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-460
145. 92505 Vernonia sp. L. Kamkom 020
146. 92605 Vernonia sp. P. Phaosrichai 323
147. 92659 Vernonia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-050
148. 93449 Vernonia sp. S. Daoh 11
149. 93530 Vernonia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5713
150. 94434 Vernonia sp. N. Muangyen 1561
151. 94136 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5836
152. 94394 Vernonia sp. N. Muangyen 1521
153. 94602 Vernonia sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3971
154. 94653 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4022
155. 95021 Vernonia sp. Chusie & Trithip Sukho MRT004
156. 95308 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4120
157. 95547 Vernonia sp. N. Muangyen 1744
158. 95606 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5967
159. 95949 Vernonia sp. P. Phaosrichai 347
160. 97554 Vernonia sp. P. Chantaranothai et al. 1643
161. 97555 Vernonia sp. B. Bongcheewin s.n.
162. 98127 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-008
163. 98145 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-025
164. 98224 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-104
165. 98462 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-342
166. 98648 Vernonia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-125
167. 98654 Vernonia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-131
168. 105109 Vernonia sp. C. Maknoi 6299
169. 106204 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 660
170. 106414 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 869
171. 106465 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 920
172. 106785 Vernonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 505
173. 106795 Vernonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 515
174. 106814 Vernonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 534
175. 110697 Vernonia sp. N. Muangyen 1903
176. 110876 Vernonia sp. N. Muangyen 2091
177. 116742 Vernonia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-365
178. 113324 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-25
179. 116821 Vernonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-013
180. 114258 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-074
181. 114412 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4755
182. 116982 Vernonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-175
183. 116510 Vernonia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-134

ปิด

QR code