ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 55975
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cassytha filiformis L.
Family name

ชื่อวงศ์

LAURACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & N. Tathana 8590
Collected date

วันที่เก็บ

26 Dec 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in open area. Flower yellow. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Bueang Kan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

115
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

58    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3470 Cassytha filiformis L. W. Nanakorn et al. 3470
2. 3993 Cassytha filiformis L. W. Nanakorn et al. 3993
3. 6440 Cassytha filiformis L. W. Nanakorn et al. 6440
4. 7347 Cassytha filiformis L. W. Nanakorn et al. 7347
5. 8407 Cassytha filiformis L. W. Nanakorn et al. 8407
6. 11145 Cassytha filiformis L. L. Averyanov 3457
7. 11187 Cassytha filiformis L. L. Averyanov 3992
8. 19262 Cassytha filiformis L. S. Watthana and M. Wongnak 973
9. 23384 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 62
10. 31031 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 737
11. 31711 Cassytha filiformis L. C. Maknoi 1669
12. 34414 Cassytha filiformis L. Warintorn K. 08-244
13. 35171 Cassytha filiformis L. C. Maknoi 2399
14. 36050 Cassytha filiformis L. Jatupol K. 08-391
15. 37262 Cassytha filiformis L. C. Maknoi 2376
16. 38686 Cassytha filiformis L. S. Watthana 2910
17. 39202 Cassytha filiformis L. M. Norsaengsri 4289
18. 39599 Cassytha filiformis L. M. Norsaengsri 4687
19. 39746 Cassytha filiformis L. M. Norsaengsri 4853
20. 39799 Cassytha filiformis L. M. Norsaengsri 4906
21. 40719 Cassytha filiformis L. S. Watthana & P. Srisanga 3120
22. 46910 Cassytha filiformis L. M. Tanaros 383
23. 55648 Cassytha filiformis L. P. Chantaranothai et al. s.n.
24. 58260 Cassytha filiformis L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8805
25. 58974 Cassytha filiformis L. Li-Jianwu 442
26. 63971 Cassytha filiformis L. M. Pinyosak & P. Wessumritt 44
27. 66122 Cassytha filiformis L. M. Norsaengsri 6824
28. 67102 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul 3684
29. 69308 Cassytha filiformis L. Zhou-Shishun 6681
30. 71375 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul 3815
31. 76137 Cassytha filiformis L. C. Maknoi 6683
32. 78150 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul 4495
33. 80673 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul 4530
34. 83282 Cassytha filiformis L. C. Maknoi 7799
35. 83928 Cassytha filiformis L. S. Sawangsawat 642
36. 84490 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 3343
37. 84545 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 3397
38. 84840 Cassytha filiformis L. S. Watthana & W. La-ongsri 3918
39. 87433 Cassytha filiformis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-275
40. 87582 Cassytha filiformis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-422
41. 88200 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul 5206
42. 90933 Cassytha filiformis L. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5892
43. 93551 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5734
44. 94244 Cassytha filiformis L. N. Muangyen 1372
45. 94934 Cassytha filiformis L. N. Turreira-Garcia 449
46. 101057 Cassytha filiformis L. D. Khrueasan 22
47. 101758 Cassytha filiformis L. P. Panyadee & W. Pongamornkul 046
48. 101972 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 4236
49. 102120 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 4384
50. 102040 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 4304
51. 102101 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 4365
52. 104913 Cassytha filiformis L. C. Maknoi 6069
53. 110943 Cassytha filiformis L. K. Kertsawang 4513
54. 111611 Cassytha filiformis L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-134
55. 113047 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6652
56. 113079 Cassytha filiformis L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6684
57. 116422 Cassytha filiformis L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-046
58. 118279 Cassytha filiformis L. K. Inthamma 167

ปิด

QR code